Pozvánka na seminář – Normy pro informační systémy (Bezpečnost) a jejich aplikace

Dovolujeme si vás pozvat na seminář pořádaný Českým normalizačním institutem dne 28. února od 09:30 v prostorách Konferenčního centra List na Biskupském dvoře 5 v Praze 1.

Seminář je zaměřen zvláště na problematiku certifikace systému řízení bezpečnosti informací, na její odpovídající úroveň, rovněž pak na řízení zranitelnosti IS, a to i z hledisek technických. Předmětem výkladu budou též prvky vazeb na související procesy, role a odpovědnosti v řízení informačních rizik a bezpečnosti těchto informačních systémů v organizacích. Účastníci semináře budou seznámeni i s přehledem a možnostmi využití příslušných norem v oblasti bezpečnosti, s vlastními bezpečnostními pravidly a jejich skutečně efektivním uplatněním v praxi.

Program semináře a přihlášku naleznete v přiloženém PDF souboru (formát Adobe PDF)

Grafické značky na předmětech

Výběr elektrotechnických značek z databáze IEC 60417

Český normalizační úřad společně s dalšími institucemi zveřejnil zdarma ke stažení publikaci Grafické značky na předmětech – Výběr elektrotechnických značek z databáze IEC 60417. Spotřebitelům tato publikace umožní pochopit význam nejrůznějších značek a symbolů, které se vyskytují na elektrických zařízeních, případně v jejich návodech k použití.

Odkaz ke stažení publikace Grafické značky na předmětech ve formátu Adobe PDF (1,3 MB)

Výběr nových norem [01/2008]

Dnes se podíváme, které zajímavé normy vyšly v lednu 2008.

Všechny normy vydané v lednu najdete v našem e-shopu.

ČSN ISO 3951-1 (010258)
Statistické přejímky měřením – Část 1: Stanovení přejímacích plánů AQL jedním výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii pro jediný znak kvality a jediné AQL
Katalogové číslo: 80104 Cena: 1005,- Kč

ČSN ISO 80416-4 (013765)
Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech – Část 4: Směrnice pro přizpůsobení grafických značek k použití na obrazovkách a displejích (ikony)
Katalogové číslo: 80279 Cena: 490,- Kč

ČSN EN ISO 6520-1 (050005)
Svařování a příbuzné procesy – Klasifikace geometrických vad kovových materiálů – Část 1: Tavné svařování
Katalogové číslo: 80286 Cena: 770,- Kč

ČSN EN ISO 5817 (050110)
Svařování – Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) – Určování stupňů kvality
Katalogové číslo: 80285 Cena: 490,- Kč

ČSN EN 60079-6 (332320)
Výbušné atmosféry – Část 6: Zařízení chráněné olejovým závěrem „o“
Katalogové číslo: 80147 Cena: 425,- Kč

ČSN CLC/TS 50131-4 (334591)
Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 4: Výstražná zařízení
Katalogové číslo: 80254 Cena: 570,- Kč

ČSN EN ISO 16276-1 (673202)
Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi ochrannými nátěrovými systémy – Hodnocení a kritéria přijetí, adheze/koheze (odtrhová pevnost) povlaku – Část 1: Odtrhová zkouška
Katalogové číslo: 80232 Cena: 425,- Kč

ČSN EN ISO 16276-2 (673202)
Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi ochrannými nátěrovými systémy – Hodnocení a kritéria přijetí, adheze/koheze (odtrhová pevnost) povlaku – Část 2: Mřížková zkouška a křížový řez
Katalogové číslo: 80233 Cena: 425,- Kč

ČSN EN 14991 (723050)
Betonové prefabrikáty – Základové prvky
Katalogové číslo: 79963 Cena: 490,- Kč

ČSN EN 14992 (723062)
Betonové prefabrikáty – Stěnové prvky
Katalogové číslo: 79964 Cena: 570,- Kč

ČSN EN 14843 (723064)
Betonové prefabrikáty – Schodiště
Katalogové číslo: 79965 Cena: 570,- Kč

ČSN EN 1991-3 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení
Katalogové číslo: 79826 Cena: 650,- Kč

ČSN EN 1993-1-4 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-4: Obecná pravidla – Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli
Katalogové číslo: 80177 Cena: 650,- Kč

ČSN EN 1993-1-11 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-11: Navrhování ocelových tažených prvků
Katalogové číslo: 80171 Cena: 650,- Kč

ČSN 73 4201 (734201)
Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
Katalogové číslo: 79567 Cena: 730,- Kč

ČSN EN 13084-2 (734220)
Volně stojící komíny – Část 2: Betonové komíny
Katalogové číslo: 80166 Cena: 490,- Kč

ČSN EN 1993-2 (736205)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 2: Ocelové mosty
Katalogové číslo: 79983 Cena: 1005,- Kč

ČSN 74 3305 (743305)
Ochranná zábradlí
Katalogové číslo: 80223 Cena: 490,- Kč

Dále pak stojí za zmínku některé normy, převzaté v anglickém originálu.

ČSN EN 15316-1 (060401)
Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy – Část 1: Všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 79797 Cena: 490,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 15316-2-1 (060401)
Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy – Část 2-1: Sdílení tepla pro vytápění
Katalogové číslo: 79798 Cena: 650,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 15316-2-3 (060401)
Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy – Část 2-3: Rozvody tepla pro vytápění
Katalogové číslo: 79799 Cena: 770,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 15316-4-3 (060401)
Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy – Část 4-3: Výroba tepla na vytápění, tepelné sluneční soustavy
Katalogové číslo: 79800 Cena: 730,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 15316-4-4 (060401)
Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy – Část 4-4: Výroba tepla na vytápění, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy
Katalogové číslo: 79801 Cena: 570,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 15316-4-5 (060401)
Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy – Část 4-5: Výroba tepla na vytápění, účinnost a vlastnosti dálkového vytápění a soustav o velkém objemu
Katalogové číslo: 79802 Cena: 570,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 15316-4-6 (060401)
Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy – Část 4-6: Výroba tepla na vytápění, fotovoltaické systémy
Katalogové číslo: 79803 Cena: 490,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 1506 (120502)
Větrání budov – Kovové plechové potrubí a armatury kruhového průřezu – Rozměry
Katalogové číslo: 79692 Cena: 490,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 15243 (127027)
Větrání budov – Výpočet teplot v místnosti, tepelné zátěže a energie pro budovy s klimatizačními systémy
Katalogové číslo: 79804 Cena: 1220,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 12464-2 (360450)
Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní prostory
Katalogové číslo: 79757 Cena: 570,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.
U této normy se plánuje převzetí překladem.

ČSN EN 1775 (386441)
Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky
Katalogové číslo: 80227 Cena: 650,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.
U této normy se plánuje převzetí překladem.

ČSN EN 15232 (738532)
Energetická náročnost budov – Vliv automatizace, řízení a správy budov
Katalogové číslo: 79694 Cena: 1005,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.