Výběr nových norem [únor 2015]

ČSN EN 15628 (010666)
Údržba – Kvalifikace pracovníků údržby
Katalogové číslo: 96617 Cena: 340 Kč

ČSN EN ISO 15614-12 (050313)
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 12: Bodové, švové a výstupkové svařování
Katalogové číslo: 96703 Cena: 230 Kč

ČSN EN 60974-10 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování – Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
Katalogové číslo: 96674 Cena: 350 Kč

ČSN EN ISO 4126-7 (134310)
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 7: Obecné údaje
Katalogové číslo: 96707 Cena: 350 Kč

ČSN ISO 18333 (269136)
Palety pro manipulaci s materiálem – Kvalita nových dřevěných komponent pro prosté palety
Katalogové číslo: 96717 Cena: 230 Kč

ČSN EN 50565-1 (347402)
Elektrické kabely – Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) – Část 1: Obecné pokyny
Katalogové číslo: 96628 Cena: 340 Kč

ČSN EN 50565-2 (347402)
Elektrické kabely – Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) – Část 2: Specifický návod pro typy kabelů související s EN 50525
Katalogové číslo: 96715 Cena: 550 Kč

ČSN EN 60214-1 ed. 2 (351451)
Přepínače odboček – Část 1: Požadavky na zkoušky a zkušební metody
Katalogové číslo: 96573 Cena: 590 Kč

ČSN ISO/IEC 29150 (369704)
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Signcryption
Katalogové číslo: 96365 Cena: 550 Kč

ČSN EN ISO 3493 (580200)
Vanilka – Slovník
Katalogové číslo: 96688 Cena: 190 Kč

ČSN EN ISO 1452-5 (643185)
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 5: Vhodnost použití systému
Katalogové číslo: 96690 Cena: 230 Kč

ČSN EN 469 (832800)
Ochranné oděvy pro hasiče – Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče
Katalogové číslo: 96799 Cena: 340 Kč

ČSN EN ISO 16559 (838200)
Tuhá biopaliva – Terminologie, definice a popis
Katalogové číslo: 96702 Cena: 440 Kč

ČSN 73 0804 – změna Z2
Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
Katalogové číslo: 96505 Cena: 190 Kč