Změna Z1 k ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

V květnovém věstníku byla vyhlášena změna Z1 k normě ČSN 73 0810 (Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení). Změnou spočívá v doplnění několika nových článků v části 3.1 – Třídění stavebních výrobků podle reakce na oheň, do části 3.2 – Třídění konstrukčních částí. Další doplnění jsou provedeny v článku 5.4.10, článku 9.2.4 a článku 11.1.2.

Změnu Z1 k normě ČSN 73 0810 můžete zakoupit v naší internetové prodejně.