Archiv měsíce 5. 2012

Změna Z1 k ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

14. 5. 2012

V květnovém věstníku byla vyhlášena změna Z1 k normě ČSN 73 0810 (Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení). Změnou spočívá v doplnění několika nových článků v části 3.1 – Třídění stavebních výrobků podle reakce na oheň, do části 3.2 – Třídění konstrukčních částí. Další doplnění jsou provedeny v článku 5.4.10, článku 9.2.4 a článku 11.1.2.

Změnu Z1 k normě ČSN 73 0810 můžete zakoupit v naší internetové prodejně.

Výběr nových norem [květen 2012]

14. 5. 2012

Přinášíme vám další výběr z nových norem, tentokráte z těch, co byly vyhlášeny v květnovém věstníku. Všechny normy je možno objednat v naší internetové prodejně. (Pokračování textu…)