Výběr nových norem [červenec 2014]

ČSN EN ISO 1680 (011656)
Akustika – Zkušební předpis pro měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného točivými elektrickými stroji
Katalogové číslo: 95649 Cena: 340 Kč

ČSN EN ISO 5579 (015011)
Nedestruktivní zkoušení – Radiografické zkoušení kovových materiálů s použitím filmu a rentgenového nebo gama záření – Základní pravidla
Katalogové číslo: 95494 Cena: 230 Kč

ČSN 01 6910 (016910)
Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory
Katalogové číslo: 95530 Cena: 590 Kč

ČSN EN 1092-1 +A1 (131170)
Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 1: Příruby z oceli
Katalogové číslo: 95585 Cena: 945 Kč

ČSN 33 2000-5-557 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-557: Výběr a stavba elektrických zařízení – Pomocné obvody
Katalogové číslo: 95592 Cena: 230 Kč

ČSN EN 61000-4-6 ed. 4 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-6: Zkušební a měřicí technika – Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli
Katalogové číslo: 95533 Cena: 590 Kč

ČSN EN 60317-0-1 ed. 3 (347307)
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí – Část 0-1: Obecné požadavky – Lakovaný měděný vodič kruhového průřezu
Katalogové číslo: 95371 Cena: 350 Kč

ČSN EN 50355 ed. 2 (347664)
Drážní zařízení – Kabely pro drážní kolejová vozidla se speciální odolností proti požáru – Pokyn pro použití
Katalogové číslo: 95480 Cena: 350 Kč

ČSN EN 62606 (354196)
Obecné požadavky pro obloukové ochrany
Katalogové číslo: 95032 Cena: 945 Kč

ČSN EN 50174-3 ed. 2 (369071)
Informační technologie – Instalace kabelových rozvodů – Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov
Katalogové číslo: 95492 Cena: 770 Kč

ČSN EN 12732 +A1 (386412)
Zařízení pro zásobování plynem – Svařované ocelové potrubí – Funkční požadavky
Katalogové číslo: 95622 Cena: 570 Kč

ČSN EN 10216-1 (420261)
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě
Katalogové číslo: 95532 Cena: 340 Kč

ČSN EN 197-2 (722101)
Cement – Část 2: Hodnocení shody
Katalogové číslo: 95555 Cena: 340 Kč

ČSN EN 206 (732403)
Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
Katalogové číslo: 95623 Cena: 590 Kč

ČSN 73 7030 (737030)
Modré směrové sloupky a odrazky
Katalogové číslo: 95639 Cena: 230 Kč

ČSN 80 0001 (800001)
Textilie – Základní třídění a základní názvy
Katalogové číslo: 95482 Cena: 190 Kč

ČSN EN ISO 14119 (833315)
Bezpečnost strojních zařízení – Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty – Zásady pro konstrukci a volbu
Katalogové číslo: 95329 Cena: 570 Kč

ČSN EN 13278 (061402)
Kamna na plynná paliva s otevřenou spalovací komorou
Katalogové číslo: 95252 Cena: 770 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 12464-2 (360450)
Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory
Katalogové číslo: 95258 Cena: 350 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 12007-5 (386413)
Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 5: Přípojky – Specifické funkční požadavky
Katalogové číslo: 95463 Cena: 340 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.