Výběr nových norem [leden 2015]

ČSN EN ISO 11200 (011618)
Akustika – Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními – Návod pro používání základních norem pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech
Katalogové číslo: 96604 Cena: 440 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 13830 (012006)
Nanotechnologie – Návod na dobrovolné značení spotřebitelských výrobků obsahujících nanoobjekty
Katalogové číslo: 96398 Cena: 190 Kč

ČSN ISO 9085 (014693)
Výpočet únosnosti ozubených kol s přímými a šikmými zuby – Aplikace pro průmyslová ozubená kola
Katalogové číslo: 93244 Cena: 590 Kč

ČSN ISO 20712-3 (018023)
Bezpečnostní značky pro vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky – Část 3: Směrnice pro používání
Katalogové číslo: 96553 Cena: 350 Kč

ČSN ISO 888 (021025)
Spojovací součásti – Šrouby a závrtné šrouby – Jmenovité délky a délky závitu
Katalogové číslo: 96290 Cena: 190 Kč

ČSN EN 13523-0 (038761)
Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení – Část 0: Obecný úvod
Katalogové číslo: 96661 Cena: 190 Kč

ČSN EN ISO 14114 (052122)
Zařízení pro plamenové svařování – Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy – Obecné požadavky
Katalogové číslo: 96525 Cena: 230 Kč

ČSN EN 14427 (078427)
Zařízení a příslušenství na LPG – Znovuplnitelné plně ovinuté kompozitové lahve na přepravu LPG – Návrh a konstrukce
Katalogové číslo: 96572 Cena: 550 Kč

ČSN EN 50343 ed. 2 (341570)
Drážní zařízení – Drážní vozidla – Pravidla pro instalace kabelů
Katalogové číslo: 96624 Cena: 550 Kč

ČSN 36 0020 (360020)
Sdružené osvětlení
Katalogové číslo: 96517 Cena: 190 Kč

ČSN EN 16482 (420963)
Slévárenství – Plynule odlévané litinové tyče
Katalogové číslo: 96524 Cena: 340 Kč

ČSN EN 12420 (421542)
Měď a slitiny mědi – Výkovky
Katalogové číslo: 96687 Cena: 550 Kč

ČSN EN 16492 (673069)
Nátěrové hmoty – Hodnocení povrchových změn vyvolaných působením plísní a řas na nátěry
Katalogové číslo: 96684 Cena: 190 Kč

ČSN 73 0039 (730039)
Navrhování objektů na poddolovaném území
Katalogové číslo: 96588 Cena: 570 Kč

ČSN ISO 21929-1 (730922)
Udržitelnost ve výstavbě – Indikátory udržitelnosti – Část 1: Rámec pro vývoj indikátorů a základní soubor indikátorů pro budovy
Katalogové číslo: 96571 Cena: 550 Kč

ČSN ISO 21931-1 (730924)
Udržitelnost ve výstavbě – Rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností staveb – Část 1: Budovy
Katalogové číslo: 96570 Cena: 440 Kč

ČSN 73 2824-1 (732824)
Třídění dřeva podle pevnosti – Část 1: Jehličnaté řezivo
Katalogové číslo: 96605 Cena: 340 Kč

ČSN EN 16240 (747723)
Prosvětlovací ploché plné desky z polykarbonátu (PC) pro vnitřní a vnější použití ve střechách, stěnách a stropech – Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 96494 Cena: 440 Kč

ČSN EN 1307 (804427)
Textilní podlahové krytiny – Klasifikace
Katalogové číslo: 96606 Cena: 350 Kč

ČSN EN ISO 17225-1 (838202)
Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 96449 Cena: 570 Kč

ČSN EN ISO 4064-1 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a horkou vodu – Část 1: Metrologické a technické požadavky
Katalogové číslo: 96101 Cena: 550 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.