Pozvánka na seminář – Normy pro informační systémy (Bezpečnost) a jejich aplikace

Dovolujeme si vás pozvat na seminář pořádaný Českým normalizačním institutem dne 28. února od 09:30 v prostorách Konferenčního centra List na Biskupském dvoře 5 v Praze 1.

Seminář je zaměřen zvláště na problematiku certifikace systému řízení bezpečnosti informací, na její odpovídající úroveň, rovněž pak na řízení zranitelnosti IS, a to i z hledisek technických. Předmětem výkladu budou též prvky vazeb na související procesy, role a odpovědnosti v řízení informačních rizik a bezpečnosti těchto informačních systémů v organizacích. Účastníci semináře budou seznámeni i s přehledem a možnostmi využití příslušných norem v oblasti bezpečnosti, s vlastními bezpečnostními pravidly a jejich skutečně efektivním uplatněním v praxi.

Program semináře a přihlášku naleznete v přiloženém PDF souboru (formát Adobe PDF)