Rozšíření sortimentu

Do internetové prodejny jsme doplnili nové položky – kromě norem vydaných v lednu 2009, jsou to seznamy norem. Nabízíme dva druhy seznamů – v tištěné podobě a v podobě programu.

Tištěné seznamy jsou obdobou seznamů norem, které vydávalo ČNI, avšak s tím rozdílem, že připravujeme každý měsíc aktualizované verze, a také nabízíme samostatné seznamy jednotlivých tříd.

Další novinkou je zveřejnění nabídky počítačového programu Seznam norem na PC. Tato aplikace vám umožní procházet a zobrazovat informace o všech platných normách. K dispozici je několik variant podle počtu PC, na kterých aplikaci chcete použít, a také podle četnosti dodávek aktualizovaných dat.

ČNI zrušeno

Činnost Českého normalizačního institutu (ČNI) byla v rámci transformace ukončena k 31. prosinci 2008. Administrativu spojenou s tvorbou a přejímáním zahraničních norem převzal Úřad pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví (ÚNMZ), zatímco tisk a prodej norem byl předán soukromým firmám.

Jsme rádi, že můžeme zúročit roční zkušenosti se zkušebním provozem tisku norem a pomocí svých znalostí a zkušeností vám nabídnout profesionálně vázané tištěné normy i v ostrém provozu v podobě tzv. „profesionálního tisku“. Naši nabídku samozřejmě tvoří i další služby, které ČNI zajišťovalo, jako například trvalé objednávky norem dle vašeho výběru nebo aktualizace a správa archivů technických norem.