Archiv měsíce 1. 2009

Výběr nových norem [01/2009]

16. 1. 2009

I v tomto roce vás budeme každý měsíc upozorňovat na „zajímavé“ vydané normy. Jak je již zvykem, normy je možno objednat v naší internetové prodejně. (Pokračování textu…)

Rozšíření sortimentu

15. 1. 2009

Do internetové prodejny jsme doplnili nové položky – kromě norem vydaných v lednu 2009, jsou to seznamy norem. Nabízíme dva druhy seznamů – v tištěné podobě a v podobě programu.

Tištěné seznamy jsou obdobou seznamů norem, které vydávalo ČNI, avšak s tím rozdílem, že připravujeme každý měsíc aktualizované verze, a také nabízíme samostatné seznamy jednotlivých tříd.

Další novinkou je zveřejnění nabídky počítačového programu Seznam norem na PC. Tato aplikace vám umožní procházet a zobrazovat informace o všech platných normách. K dispozici je několik variant podle počtu PC, na kterých aplikaci chcete použít, a také podle četnosti dodávek aktualizovaných dat.

Aktualizace seznamů norem k tisku

6. 1. 2009

Na naše webové stránky jsme umístili nové verze seznamů platných norem s možností tisku, aktualizované k 1. lednu 2009.

Tyto seznamy si můžete stáhnout a vytisknout pro osobní potřebu, jejich komerční využití je bez našeho souhlasu zakázáno.

ČNI zrušeno

2. 1. 2009

Činnost Českého normalizačního institutu (ČNI) byla v rámci transformace ukončena k 31. prosinci 2008. Administrativu spojenou s tvorbou a přejímáním zahraničních norem převzal Úřad pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví (ÚNMZ), zatímco tisk a prodej norem byl předán soukromým firmám.

Jsme rádi, že můžeme zúročit roční zkušenosti se zkušebním provozem tisku norem a pomocí svých znalostí a zkušeností vám nabídnout profesionálně vázané tištěné normy i v ostrém provozu v podobě tzv. „profesionálního tisku“. Naši nabídku samozřejmě tvoří i další služby, které ČNI zajišťovalo, jako například trvalé objednávky norem dle vašeho výběru nebo aktualizace a správa archivů technických norem.