Výběr nových norem [září 2013]

ČSN ISO 16069 (018012)
Grafické značky – Bezpečnostní značky – Naváděcí systémy bezpečného úniku (SWGS)
Katalogové číslo: 93501 Cena: 550 Kč

ČSN EN 13067 (050722)
Personál pro svařování plastů – Zkoušky odborné způsobilosti svářečů – Svařování spojů z termoplastů
Katalogové číslo: 93639 Cena: 440 Kč

ČSN EN 16296 (056835)
Vady svarových spojů termoplastů – Určování stupňů kvality
Katalogové číslo: 93630 Cena: 230 Kč

ČSN EN 1755 +A2 (268815)
Bezpečnost manipulačních vozíků – Provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu – Použití v hořlavých plynech, parách, mlhách a prachu
Katalogové číslo: 93902 Cena: 440 Kč

ČSN EN ISO 14798 (274008)
Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky – Metodika posuzování a snižování rizika
Katalogové číslo: 93685 Cena: 440 Kč

ČSN EN 61400-11 ed. 3 (333160)
Větrné elektrárny – Část 11: Metodika měření hluku
Katalogové číslo: 93681 Cena: 550 Kč

ČSN EN 16276 (360452)
Nouzové osvětlení v tunelech pozemních komunikací
Katalogové číslo: 93883 Cena: 230 Kč

ČSN EN 50193-1 (361060)
Elektrické průtokové ohřívače vody – Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 93893 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 15874-1 (646415)
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polypropylen (PP) – Část 1: Obecně
Katalogové číslo: 93635 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 15874-5 (646415)
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polypropylen (PP) – Část 5: Vhodnost použití systému
Katalogové číslo: 93638 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 11299-1 (646421)
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi – Část 1: Obecně
Katalogové číslo: 93847 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 14451-1 (668303)
Pyrotechnické výrobky – Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech – Část 1: Terminologie
Katalogové číslo: 93733 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 14451-2 (668303)
Pyrotechnické výrobky – Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech – Část 2: Metody zkoušení
Katalogové číslo: 93734 Cena: 350 Kč

ČSN EN ISO 14451-3 (668303)
Pyrotechnické výrobky – Pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech – Část 3: Označování štítkem
Katalogové číslo: 93737 Cena: 125 Kč

ČSN EN 927-1 (672010)
Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Část 1: Klasifikace a volba
Katalogové číslo: 93667 Cena: 230 Kč

ČSN EN 12431 (727063)
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení tloušťky izolačních výrobků pro plovoucí podlahy
Katalogové číslo: 93731 Cena: 190 Kč

ČSN EN 1998-1 ed. 2 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby
Katalogové číslo: 93642 Cena: 1000 Kč

ČSN P CEN/TS 16165 (744506)
Stanovení protiskluznosti povrchů pro pěší – Metody hodnocení
Katalogové číslo: 93693 Cena: 440 Kč

ČSN EN 502 (747710)
Střešní výrobky pro plechové krytiny – Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z korozivzdorného ocelového plechu
Katalogové číslo: 93507 Cena: 230 Kč

ČSN EN 505 (747712)
Střešní výrobky pro plechové krytiny – Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z ocelového plechu
Katalogové číslo: 93508 Cena: 230 Kč

ČSN EN 12566-7 (756404)
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění
Katalogové číslo: 93863 Cena: 440 Kč

ČSN EN 13795 +A1 (855810)
Operační roušky, pláště a operační oděvy do čistých prostor, používané jako zdravotnické prostředky pro pacienty, nemocniční personál a zařízení – Obecné požadavky na výrobce, zpracovatele a výrobky, metody zkoušení, požadavky na provedení a úrovně provedení
Katalogové číslo: 93694 Cena: 340 Kč

ČSN EN 16139 (910650)
Nábytek – Pevnost, trvanlivost a bezpečnost – Požadavky na nebytový sedací nábytek
Katalogové číslo: 93760 Cena: 230 Kč

ČSN EN 16281 (943470)
Výrobky pro ochranu dětí – Spotřebitelem montovaná zajišťovací zařízení odolná vůči manipulaci dětmi, určená pro okna a balkonové dveře – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 93367 Cena: 340 Kč