Výběr nových norem [leden 2014]

ČSN EN ISO/IEC 17067 (015268)
Posuzování shody – Základní principy certifikace produktu a směrnice pro certifikační schémata
Katalogové číslo: 94533 Cena: 340 Kč

ČSN 01 8025 (018025)
Turistické značení
Katalogové číslo: 94317 Cena: 350 Kč

ČSN EN 13906-1 (026001)
Šroubové válcové pružiny vyráběné z drátů a tyčí kruhového průřezu – Výpočet a konstrukce – Část 1: Tlačné pružiny
Katalogové číslo: 94466 Cena: 350 Kč

ČSN EN 13906-2 (026001)
Šroubové válcové pružiny vyráběné z drátů a tyčí kruhového průřezu – Výpočet a konstrukce – Část 2: Tažné pružiny
Katalogové číslo: 94467 Cena: 230 Kč

ČSN EN 60721-2-2 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí – Část 2-2: Podmínky vyskytující se v přírodě – Srážky a vítr
Katalogové číslo: 94315 Cena: 190 Kč

ČSN ISO 230-1 (200300)
Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část 1: Geometrická přesnost strojů pracujících bez zatížení nebo za kvazistatických podmínek
Katalogové číslo: 94538 Cena: 945 Kč

ČSN 27 0142 (270142)
Jeřáby a zdvihadla – Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel
Katalogové číslo: 94548 Cena: 230 Kč

ČSN 27 4002 (274002)
Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů
Katalogové číslo: 94558 Cena: 440 Kč

ČSN 27 4007 (274007)
Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu
Katalogové číslo: 94557 Cena: 350 Kč

ČSN EN 12159 (274403)
Stavební výtahy pro dopravu osob a materiálu se svisle vedenými klecemi
Katalogové číslo: 94559 Cena: 550 Kč

ČSN EN 280 (275004)
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Konstrukční výpočty – Kritéria stability – Konstrukce – Bezpečnost – Přezkoušení a zkoušky
Katalogové číslo: 94480 Cena: 590 Kč

ČSN IEC/TS 60479-2 (332010)
Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo – Část 2: Zvláštní hlediska
Katalogové číslo: 94268 Cena: 440 Kč

ČSN EN 61850-10 ed. 2 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech – Část 10: Zkoušky shody
Katalogové číslo: 94459 Cena: 590 Kč

ČSN EN 60519-12 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení – Část 12: Zvláštní požadavky na infračervená elektrotepelná zařízení
Katalogové číslo: 94434 Cena: 440 Kč

ČSN EN 50441-1 ed. 2 (347825)
Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace – Část 1: Nestíněné kabely – Třída 1
Katalogové číslo: 94503 Cena: 230 Kč

ČSN EN 50441-2 ed. 2 (347825)
Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace – Část 2: Stíněné kabely – Třída 1
Katalogové číslo: 94504 Cena: 230 Kč

ČSN EN 50441-3 (347825)
Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace – Část 3: Stíněné kabely – Třída 3
Katalogové číslo: 94505 Cena: 230 Kč

ČSN EN 50441-4 (347825)
Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace – Část 4: Kabely do 1 200 MHz – Třída 3
Katalogové číslo: 94506 Cena: 230 Kč

ČSN EN 62683 (354102)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Údaje o výrobcích a vlastnosti pro výměnu informací
Katalogové číslo: 94087 Cena: 550 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-13 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-13: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost anestetických pracovišť
Katalogové číslo: 94386 Cena: 770 Kč

ČSN EN 62321-1 (369080)
Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích – Část 1: Úvod a přehled
Katalogové číslo: 94318 Cena: 230 Kč

ČSN EN 15286 (721460)
Umělý kámen – Desky a formáty pro obklady stěn (vnitřní a vnější)
Katalogové číslo: 94686 Cena: 440 Kč

ČSN EN 13043 ed. 2 (721501)
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
Katalogové číslo: 94366 Cena: 440 Kč

ČSN EN 1993-1-10 ed. 2 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou
Katalogové číslo: 93084 Cena: 230 Kč

ČSN 73 4230 (734230)
Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm
Katalogové číslo: 94473 Cena: 350 Kč

ČSN 73 6214 (736214)
Navrhování betonových mostních konstrukcí
Katalogové číslo: 94394 Cena: 230 Kč

ČSN 75 1400 (751400)
Hydrologické údaje povrchových vod
Katalogové číslo: 94552 Cena: 230 Kč

ČSN 75 2935 (752935)
Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních
Katalogové číslo: 94534 Cena: 230 Kč

ČSN 75 6760 (756760)
Vnitřní kanalizace
Katalogové číslo: 94461 Cena: 550 Kč

ČSN 75 7171 (757171)
Kvalita vod – Složení vody pro průmyslové chladicí okruhy
Katalogové číslo: 94650 Cena: 190 Kč

ČSN EN ISO 13688 (832701)
Ochranné oděvy – Obecné požadavky
Katalogové číslo: 94488 Cena: 340 Kč

ČSN EN ISO 14031 (010931)
Environmentální management – Hodnocení environmentálního profilu – Směrnice
Katalogové číslo: 94176 Cena: 550 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN ISO 1101 (014120)
Geometrické specifikace výrobků (GPS) – Geometrické tolerování – Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení
Katalogové číslo: 94126 Cena: 945 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 50110-1 ed. 3 (343100)
Činnost na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 94635 Cena: 440 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 9100 (310401)
Letectví a kosmonautika – Systémy managementu kvality – Požadavky (podle ISO 9001:2000) a systémy kvality – Model zabezpečování kvality při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu (podle ISO 9001:1994)
Katalogové číslo: 94521 Cena: 340 Kč