ČSN OHSAS 18002

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Směrnice pro implementaci OHSAS 18001:2007

Tato norma navazuje na vydání ČSN OHSAS 18001 z března loňského roku. Účelem této normy je dopomoci k lepšímu porozumění požadavkům na systémy managementu bezpečnosti ochrany zdraví při práci, stanovených normou OHSAS 18001.

Tato norma cituje specifické požadavky OHSAS 18001 a doprovází je specifickými návody pro jejich praktickou aplikaci. Vysvětluje základní principy OHSAS 18001a popisuje záměr, typické vstupy, procesy a typické výstupy pro každý požadavek OHSAS 18001.

Tato norma nestanoví žádné další požadavky k těm, které specifikuje OHSAS 18001, ani neurčuje povinný postup implementace OHSAS 18001.

ČSN OHSAS 18002 můžete zakoupit v naší internetové prodejně norem.