Výběr nových norem [září 2014]

ČSN EN 62198 (010694)
Management rizik v projektech – Směrnice pro použití
Katalogové číslo: 95697 Cena: 440 Kč

ČSN EN ISO 14031 (010931)
Environmentální management – Hodnocení environmentální výkonnosti – Směrnice
Katalogové číslo: 95999 Cena: 550 Kč

ČSN 01 3410 (013410)
Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy
Katalogové číslo: 95906 Cena: 190 Kč

ČSN EN ISO 16841 (024304)
Ocelová drátěná lana – Upínací oka pro lanové instalace – Typy a minimální požadavky
Katalogové číslo: 95878 Cena: 230 Kč

ČSN EN 203-1 (061901)
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování – Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost
Katalogové číslo: 96007 Cena: 590 Kč

ČSN EN 14129 (078634)
Zařízení a příslušenství na LPG – Pojistné ventily pro tlakové nádoby na LPG
Katalogové číslo: 95839 Cena: 350 Kč

ČSN EN 60751 (258340)
Průmyslové platinové odporové teploměry a platinové teplotní senzory
Katalogové číslo: 95579 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 18365 (259386)
Hydrometrie – Výběr, zřízení a provoz vodoměrných stanic
Katalogové číslo: 95822 Cena: 230 Kč

ČSN EN 60079-14 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry – Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací
Katalogové číslo: 95900 Cena: 945 Kč

ČSN EN 60079-31 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry – Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem „t“
Katalogové číslo: 95914 Cena: 230 Kč

ČSN 34 2300 ed. 2 (342300)
Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací
Katalogové číslo: 95810 Cena: 190 Kč

ČSN ISO/IEC 20000-3 (369074)
Informační technologie – Management služeb – Část 3: Pokyny pro vymezení rozsahu a použitelnosti ISO/IEC 20000-1
Katalogové číslo: 95902 Cena: 440 Kč

ČSN ISO/IEC 27001 (369797)
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy řízení bezpečnosti informací – Požadavky
Katalogové číslo: 95805 Cena: 340 Kč

ČSN ISO/IEC 27002 (369798)
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací
Katalogové číslo: 95679 Cena: 590 Kč

ČSN 48 2117 (482117)
Příprava stanoviště pro obnovu lesa a zalesňování
Katalogové číslo: 94551 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 16927 (673062)
Nátěrové hmoty – Stanovení přetíratelnosti nátěrů
Katalogové číslo: 95940 Cena: 190 Kč

ČSN EN 31 +A1 (724842)
Umyvadla – Připojovací rozměry
Katalogové číslo: 95884 Cena: 230 Kč

ČSN 73 7013 (737013)
Předem připravené materiály pro vodorovné dopravní značení
Katalogové číslo: 95936 Cena: 230 Kč

ČSN 75 7613 (757613)
Kvalita vod – Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity beta
Katalogové číslo: 95958 Cena: 125 Kč

ČSN EN 13249 ed. 2 (806149)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových povrchů vozovek)
Katalogové číslo: 95949 Cena: 440 Kč

ČSN EN 13250 ed. 2 (806150)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě železnic
Katalogové číslo: 95951 Cena: 440 Kč

ČSN EN 13256 ed. 2 (806156)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb
Katalogové číslo: 95947 Cena: 350 Kč

ČSN EN 13257 ed. 2 (806157)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů
Katalogové číslo: 95953 Cena: 440 Kč

ČSN EN ISO 14554-1 (050332)
Požadavky na kvalitu svařování – Odporové svařování kovových materiálů – Část 1: Vyšší požadavky na kvalitu
Katalogové číslo: 95752 Cena: 340 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN ISO 14554-2 (050332)
Požadavky na kvalitu svařování – Odporové svařování kovových materiálů – Část 2: Základní požadavky na kvalitu
Katalogové číslo: 95751 Cena: 230 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 16485 (490023)
Kulatina a řezivo – Environmentální prohlášení o produktu – Pravidla kategorizace výrobků ze dřeva a na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví
Katalogové číslo: 95603 Cena: 350 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.