Výběr nových norem [12/2007]

Máme tu další článek ze série pojednávající o normách vydaných v prosinci 2007.

ČSN 01 3469 (013469)
Výkresy inženýrských staveb – Výkresy hydrotechnických a hydroenergetických staveb – Stavební část
Katalogové číslo: 79955 Cena: 650,- Kč

ČSN EN ISO 7225 (078501)
Lahve na přepravu plynů – Bezpečnostní nálepky
Katalogové číslo: 80026 Cena: 490,- Kč

ČSN 34 2613 ed. 2 (342613)
Železniční zabezpečovací zařízení – Kolejové obvody a vnější podmínky pro jejich činnost
Katalogové číslo: 78000 Cena: 770,- Kč

ČSN 34 2614 ed. 2 (342614)
Železniční zabezpečovací zařízení – Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů
Katalogové číslo: 78001 Cena: 730,- Kč

ČSN ISO 16020 (420013)
Ocel pro betonářskou výztuž a předpínání betonu – Slovník
Katalogové číslo: 79945 Cena: 570,- Kč

ČSN 42 0139 (420139)
Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná žebírková betonářská ocel – Všeobecně
Katalogové číslo: 80053 Cena: 490,- Kč

ČSN EN 131-1 (493830)
Žebříky – Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry
Katalogové číslo: 80114 Cena: 490,- Kč

ČSN EN 131-3 (493830)
Žebříky – Část 3: Návody k používání
Katalogové číslo: 80113 Cena: 490,- Kč

ČSN EN 131-4 (493830)
Žebříky – Část 4: Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji
Katalogové číslo: 80112 Cena: 425,- Kč

ČSN 56 9608 (569608)
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe – Mražené krémy a zmrzliny
Katalogové číslo: 80032 Cena: 490,- Kč

ČSN EN 1991-1-7 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-7: Obecná zatížení – Mimořádná zatížení
Katalogové číslo: 79645 Cena: 770,- Kč

ČSN 75 5401 (755401)
Navrhování vodovodního potrubí
Katalogové číslo: 79888 Cena: 340,- Kč

ČSN 76 1110 (761110)
Služby cestovního ruchu – Klasifikace ubytovacích zařízení – Kategorie hotel, hotel garni, penzion a motel
Katalogové číslo: 80070 Cena: 425,- Kč

ČSN EN ISO 11161 (833210)
Bezpečnost strojních zařízení – Integrované výrobní systémy – Základní požadavky
Katalogové číslo: 79923 Cena: 650,- Kč

ČSN EN ISO 14971 (855231)
Zdravotnické prostředky – Aplikace řízení rizika na zdravotnické prostředky
Katalogové číslo: 80066 Cena: 900,- Kč

Dále stojí za zmínku následující normy, vydané v originálním anglickém znění:

ČSN EN 15239 (120015)
Větrání budov – Energetická náročnost budov – Směrnice pro inspekci systémů větrání
Katalogové číslo: 79423 Cena: 650,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 15241 (127024)
Větrání budov – Výpočtové metody pro stanovení energetických ztrát způsobených větráním a infiltrací v komerčních budovách
Katalogové číslo: 79422 Cena: 570,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 15242 (127026)
Větrání budov – Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v budovách včetně filtrace
Katalogové číslo: 79425 Cena: 730,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 15251 (127028)
Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, teplotního prostředí, osvětlení a akustiky
Katalogové číslo: 79424 Cena: 770,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 1999-1-3 (731501)
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí – Část 1-3: Konstrukce náchylné na únavu
Katalogové číslo: 79647 Cena: 1005,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu. U této normy se připravuje i vydání české verze