TNI 73 0331 Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet

V dubnu 2013 bylo vydáno TNI 73 0331 – Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet. Obsahem této technické normalizační informace jsou podklady pro výpočet energetické náročnosti budov za účelem jejich hodnocení podle souvisících právních předpisů.
Tato TNI je nezávaznou pomůckou obsahující jednotnou metodou zpracované a souměřitelné hodnoty typických parametrů používaných ve výpočtu energetické náročnosti budov.

Tuto TNI můžete zakoupit v naší internetové prodejně za 590 Kč.

Výběr nových norem [duben 2013]

ČSN EN 60974-1 ed. 4 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování – Část 1: Zdroje svařovacího proudu
Katalogové číslo: 92548 Cena: 770 Kč

ČSN EN 1264-2 +A1 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy – Část 2: Podlahové vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami
Katalogové číslo: 92652 Cena: 440 Kč

ČSN EN 12842 (132060)
Tvarovky z tvárné litiny pro potrubní systémy z PVC-U nebo PE – Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 92667 Cena: 440 Kč

ČSN EN 1645-1 (300046)
Obytná vozidla pro volný čas – Karavany – Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti
Katalogové číslo: 92761 Cena: 440 Kč

ČSN EN 1646-1 (300047)
Obytná vozidla pro volný čas – Motorové karavany – Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti
Katalogové číslo: 92762 Cena: 350 Kč

ČSN IEC/TS 60479-1 (332010)
Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo – Část 1: Obecná hlediska
Katalogové číslo: 92132 Cena: 550 Kč

ČSN EN 61375-1 (342690)
Elektronická drážní zařízení – Vlaková komunikační síť (TCN) – Část 1: Obecná architektura
Katalogové číslo: 92587 Cena: 550 Kč

ČSN IEC/TR 61340-1 (346440)
Elektrostatika – Část 1: Elektrostatické jevy – Principy a měření
Katalogové číslo: 92521 Cena: 350 Kč

ČSN EN 62477-1 (351534)
Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů – Část 1: Obecně
Katalogové číslo: 92581 Cena: 990 Kč

ČSN EN 13237 (389631)
Prostředí s nebezpečím výbuchu – Termíny a definice pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Katalogové číslo: 92696 Cena: 340 Kč

ČSN EN 10223-1 (426428)
Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva – Část 1: Ostnaté ocelové dráty pozinkované nebo s povlakem zinkové slitiny
Katalogové číslo: 92639 Cena: 190 Kč

ČSN EN 228 (656505)
Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 92723 Cena: 340 Kč

ČSN 65 6516 (656516)
Motorová paliva – Řepkový olej pro spalovací motory na rostlinné oleje – Technické požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 92691 Cena: 230 Kč

ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem
Katalogové číslo: 92732 Cena: 945 Kč

ČSN EN ISO 12631 (730321)
Tepelné chování lehkých obvodových plášťů – Výpočet součinitele prostupu tepla
Katalogové číslo: 92724 Cena: 550 Kč

ČSN EN 232 (914105)
Koupací vany – Připojovací rozměry
Katalogové číslo: 92736 Cena: 190 Kč

ČSN EN 251 (914106)
Sprchové vaničky – Připojovací rozměry
Katalogové číslo: 92735 Cena: 190 Kč

ČSN EN 892 (942007)
Horolezecká výzbroj – Dynamická horolezecká lana – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 92574 Cena: 340 Kč