Pozvánka na workshop – Komentář k ČSN ISO 10014:2007

Workshop „Komentář k ČSN ISO 10014:2007 – Management kvality – Směrnice pro dosahování finančních a ekonomických přínosů“ se bude konat dne 9. června 2008 od 10:00 v sále List na Biskupském dvoře 5 v Praze.

Programem workshopu bude seznámení s komentářem k normě ČSN ISO 10014:2007, který byl vydán ČNI v březnu 2008. Důraz bude kladen zejména na prezentaci vybraných metod a technik, které jsou uvedeny v příloze B normy ČSN ISO 10014:2007. Dále budou účastníkům sděleny nejdůležitější informace z plenárního zasedání ISO/TC 176, které proběhlo ve dnech 19. 5. až 24. 5. 2008 v Srbsku.

V rámci workshopu budou přednášet:

  • Ing. Miroslav Staněk
  • Ing. Alena Plášková, CSc.

Předpokládaný konec workshopu v 13 hodin. Workshop je bezplatný, přihlášky zasílejte na adresu ondrej.hyks@cni.cz a to nejpozději do 6. června 2008. Počet účastníků je omezen na 50.

Publikaci „Komentář k ČSN ISO 10014:2007 – Management kvality – Směrnice pro dosahování finančních a ekonomických přínosů“ je možno objednat za 155 Kč bez DPH prostřednictvím e-shopu ČNI.

ČSN EN 1775:2008

Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak 5 bar – Provozní požadavky

– **Třídicí znak:** 386441
– **Katalogové číslo:** 80948
– **Cena:** 635,- Kč
– **Datum schválení:** květen 2008
– **Počet stran:** 48
– **Formát:** A4

Normu ČSN EN 1775 (386441) můžete zakoupit v naší internetové prodejně.

Revidovaná norma ČSN EN 1775 stanovuje základní požadavky pro navrhování, stavbu, zkoušení, uvádění do provozu, provoz a údržbu domovních plynovodů. Jedná se o plynovody od předávacího místa plynu k napojení spotřebičů. Tato norma dále určuje hlavní zásady týkající se domovních plynovodů a má být používána ve spojení s podrobnějšími národními normami. Norma platí pro rozvody v obytných, komerčních a veřejně přístupných budovách s nejvyšším provozním tlakem (MOP) do 5 barů včetně a dále pro průmyslové plynovody s nejvyšším provozním tlakem (MOP) do 0,5 baru včetně. Tato norma platí jak pro nově instalované plynovody, tak i pro rekonstruované nebo rozšiřované plynovody; norma neobsahuje podrobné požadavky pro ukládání plynovodů do země. Norma platí pro potrubí, do kterého je dodáván plyn z plynovodní sítě a pro rozvody LPG sloužící k dodávce LPG z tlakových nádob.

Kromě nových materiálů a nových technologií spojů (lisované spoje pro měděné plynovody a pro vícevrstvé trubky nebo PEX plynovody) na domovním plynovodu byly v rámci revize této normy vyjasněny i některé konkrétní články. Jednalo se zejména o články týkající se navrhování a výběru součástí domovních plynovodů, doplněna byla problematika ochrany proti požáru a upraveny články týkající se provozu, údržby a práce na domovních plynovodech. Dále byl kompletně revidován rozsah platnosti této normy, definice hlavního uzávěru plynu a předávacího místa atd. Dále byly do normy doplněny nové přílohy s podrobnými pokyny pro zhotovování lisovaných spojů.