Výběr nových norem [listopad 2014]

ČSN EN 16247-2 (011505)
Energetické audity – Část 2: Budovy
Katalogové číslo: 96284 Cena: 550 Kč

ČSN EN 16247-3 (011505)
Energetické audity – Část 3: Procesy
Katalogové číslo: 96254 Cena: 340 Kč

ČSN EN ISO 14253-1 (014100)
Geometrické specifikace produktu (GPS) – Zkouška obrobků a měřidel měřením – Část 1: Pravidla rozhodování pro prokázání shody nebo neshody se specifikacemi
Katalogové číslo: 96277 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 14554-1 (050332)
Požadavky na jakost při svařování – Odporové svařování kovových materiálů – Část 1: Vyšší požadavky na jakost
Katalogové číslo: 96253 Cena: 230 Kč

ČSN EN 12828 +A1 (060205)
Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních otopných soustav
Katalogové číslo: 96137 Cena: 550 Kč

ČSN EN 16203 (268880)
Bezpečnost manipulačních vozíků – Dynamické zkoušky pro ověření příčné stability – Vozíky s protiváhou
Katalogové číslo: 96187 Cena: 230 Kč

ČSN EN 12312-14 (319321)
Pozemní zařízení pro letadla – Zvláštní požadavky – Část 14: Nástupní zařízení pro cestující se zdravotním postižením/nezpůsobilé cestující
Katalogové číslo: 96269 Cena: 350 Kč

ČSN 33 2000-5-57 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-57: Koordinace elektrických zařízení pro ochranu, odpojování, spínání a řízení
Katalogové číslo: 96186 Cena: 340 Kč

ČSN EN 60661 ed. 2 (361060)
Metody měření funkce elektrických kávovarů pro domácnost
Katalogové číslo: 96002 Cena: 350 Kč

ČSN EN 60601-2-34 ed. 3 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-34: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro invazivní monitorování krevního tlaku
Katalogové číslo: 95938 Cena: 570 Kč

ČSN EN 643 (501990)
Papír a lepenka – Evropský seznam normalizovaných druhů papíru a lepenky pro recyklaci
Katalogové číslo: 96306 Cena: 230 Kč

ČSN 72 2518 (722518)
Kamenné prvky ke značení
Katalogové číslo: 96033 Cena: 340 Kč

ČSN 74 3282 (743282)
Pevné kovové žebříky pro stavby
Katalogové číslo: 96294 Cena: 350 Kč

ČSN 76 1702 (761702)
Poskytovatelé bezpečnostních služeb – Fyzická ostraha – Požadavky
Katalogové číslo: 96221 Cena: 230 Kč

ČSN P CEN/TS 16611 (910292)
Nábytek – Hodnocení odolnosti povrchu proti drobnému poškrábání
Katalogové číslo: 96249 Cena: 230 Kč

ČSN EN 71-1 +A3 (943095)
Bezpečnost hraček – Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti
Katalogové číslo: 96194 Cena: 945 Kč

ČSN EN 71-2 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček – Část 2: Hořlavost
Katalogové číslo: 96192 Cena: 230 Kč

ČSN EN 71-7 (943095)
Bezpečnost hraček – Část 7: Barvy nanášené prsty – Požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 96193 Cena: 570 Kč

ČSN EN 71-13 (943095)
Bezpečnost hraček – Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy
Katalogové číslo: 96191 Cena: 340 Kč

ČSN EN ISO 8098 (309043)
Jízdní kola – Požadavky na bezpečnost dětských jízdních kol
Katalogové číslo: 95964 Cena: 550 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN ISO 8586 (560037)
Senzorická analýza – Obecná směrnice pro výběr, výcvik a sledování vybraných posuzovatelů a odborných senzorických posuzovatelů
Katalogové číslo: 96285 Cena: 440 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 16656 (977127)
Informační technologie – Radiofrekvenční identifikace pro management – Znaky RFID
Katalogové číslo: 95890 Cena: 550 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 16571 (977128)
Informační technologie – Postup posouzení ochrany osobních údajů v RFID
Katalogové číslo: 95889 Cena: 770 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.