Výběr nových norem [listopad 2013]

ČSN ISO 18436-1 (011445)
Monitorování stavu a diagnostika strojů – Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků – Část 1: Požadavky na posuzující orgány a proces posuzování
Katalogové číslo: 92678 Cena: 230 Kč

ČSN ISO 22301 (012306)
Ochrana společnosti – Systémy managementu kontinuity podnikání – Požadavky
Katalogové číslo: 94064 Cena: 440 Kč

ČSN EN 15213-5 (018360)
Inteligentní dopravní systémy – Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) – Část 5: Rozhraní předávání zpráv
Katalogové číslo: 94247 Cena: 340 Kč

ČSN EN ISO 15012-1 (050682)
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu – Část 1: Požadavky na zkoušení a značení účinnosti odlučování
Katalogové číslo: 94218 Cena: 230 Kč

ČSN EN 14894 (078400)
Zařízení a příslušenství na LPG – Značení lahví a tlakových sudů
Katalogové číslo: 94018 Cena: 230 Kč

ČSN EN 13480-1 (130020)
Kovová průmyslová potrubí – Část 1: Obecně
Katalogové číslo: 94057 Cena: 230 Kč

ČSN EN 13480-2 (130020)
Kovová průmyslová potrubí – Část 2: Materiály
Katalogové číslo: 94058 Cena: 590 Kč

ČSN EN 13480-3 (130020)
Kovová průmyslová potrubí – Část 3: Konstrukce a výpočet
Katalogové číslo: 94091 Cena: 2000 Kč

ČSN EN 13480-4 (130020)
Kovová průmyslová potrubí – Část 4: Výroba a montáž
Katalogové číslo: 94059 Cena: 440 Kč

ČSN EN 13480-5 (130020)
Kovová průmyslová potrubí – Část 5: Kontrola a zkoušení
Katalogové číslo: 94060 Cena: 350 Kč

ČSN EN 13480-6 (130020)
Kovová průmyslová potrubí – Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi
Katalogové číslo: 94062 Cena: 350 Kč

ČSN EN 13480-8 (130020)
Kovová průmyslová potrubí – Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin
Katalogové číslo: 94061 Cena: 350 Kč

ČSN ISO 11054 (220050)
Řezné nástroje – Označení skupin rychlořezných ocelí
Katalogové číslo: 94211 Cena: 125 Kč

ČSN EN 474-1 +A3 (277911)
Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 94063 Cena: 550 Kč

ČSN EN 15432-2 (278328)
Zařízení pro zimní údržbu a údržbu a opravy silnic – Vpředu montovaná zařízení – Část 2: Zaměnitelnost zdvihacích systémů
Katalogové číslo: 94149 Cena: 190 Kč

ČSN 34 3085 ed. 2 (343085)
Elektrická zařízení – Ustanovení pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech nebo záplavách
Katalogové číslo: 93533 Cena: 190 Kč

ČSN EN 62731 (367512)
Text na řeč pro televizi – Obecné požadavky
Katalogové číslo: 94050 Cena: 230 Kč

ČSN 44 1341 (441341)
Tuhá paliva – Plavicí zkouška uhlí
Katalogové číslo: 94098 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 4254-1 (470601)
Zemědělské stroje – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 94248 Cena: 440 Kč

ČSN EN ISO 13307 (560101)
Mikrobiologie potravin a krmiv – Prvovýroba – Techniky odběru vzorků
Katalogové číslo: 94123 Cena: 230 Kč

ČSN EN 1499 (665204)
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Hygienické mytí rukou – Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)
Katalogové číslo: 94256 Cena: 350 Kč

ČSN EN 196-2 (722100)
Metody zkoušení cementu – Část 2: Chemický rozbor cementu
Katalogové číslo: 94201 Cena: 570 Kč

ČSN EN 1304 (722684)
Pálené střešní tašky a tvarovky – Definice a specifikace výrobku
Katalogové číslo: 94012 Cena: 350 Kč

ČSN EN 13369 (723001)
Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty
Katalogové číslo: 94048 Cena: 570 Kč

ČSN EN 1996-1-1 +A1 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
Katalogové číslo: 94229 Cena: 770 Kč

ČSN EN 1993-1-8 ed. 2 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-8: Navrhování styčníků
Katalogové číslo: 94227 Cena: 945 Kč

ČSN P 73 4450-1 (734450)
Fyzická ochrana prvku kritické infrastruktury – Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 94069 Cena: 230 Kč

ČSN EN 14783 (747721)
Celoplošně podepřené plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady – Specifikace výrobku a požadavky
Katalogové číslo: 94011 Cena: 350 Kč

ČSN EN ISO 30023 (800007)
Textilie – Kvalifikační symboly pro označování pracovních oděvů určených k průmyslovému praní
Katalogové číslo: 94107 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 11269-2 (836446)
Kvalita půdy – Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru – Část 2: Účinky znečištěných půd na vzcházení a růst vyšších rostlin
Katalogové číslo: 94065 Cena: 340 Kč

ČSN EN 1400 (943429)
Výrobky pro péči o dítě – Šidítka pro kojence a malé děti – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 94079 Cena: 590 Kč