Archiv měsíce 3. 2008

ČSN OHSAS 18001 je nyní dostupná

28. 3. 2008

Od dnešního dne distribujeme novou verzi BS OHSAS 18001, přejaté do české soustavy norem pod označením ČSN OHSAS 18001. Cena je 635 Kč, objednávat můžete v naší internetové prodejně.

Pozvánka na seminář – ČSN OHSAS 18001 Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

11. 3. 2008

Seminář ?ČSN OHSAS 18001 – Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? se bude konat 14. dubna od 9:30 v sále List na Biskupském dvoře 5 v Praze.

Účastníci semináře budou seznámeni s revidovaným zněním normy BS OHSAS 18001:2007, resp. ČSN OHSAS 18001 z března 2008. Budou informováni o nových požadavcích normy a jejich vazbě na platnou legislativu ČR. Současně budou mít možnost diskutovat problematiku BOZP se zástupci dozorového i certifikačního orgánu.
Cílem semináře je pomoci organizacím certifikovaným podle BS OHSAS 18001:1999 při přípravě na recertifikaci podle nové normy.
Současně je určen pro organizace, které se teprve na implementaci systémů BOZP připravují nebo o ni pouze uvažují.

Program semináře a přihlášku naleznete v přiloženém PDF souboru (formát Adobe PDF; 1.4 MB)

Výběr nových norem [03/2008]

7. 3. 2008

V tomto článku přinášíme výběr z norem, vydaných v březnu 2008. Normy si můžete objednat v naší internetové prodejně. (Pokračování textu…)

ÚZ v naší prodejně

2. 3. 2008

Nabídku námi prodávaných publikací rozšiřujeme o edici ÚZ – Úplná znění zákonů, vydávané nakladatelstvím Sagit. Kompletní nabídku naleznete v naší internetové prodejně v sekci ÚZ.