Archiv měsíce 11. 2006

Nové normy TNV v naší nabídce

30. 11. 2006

Zaktualizovali jsme seznam nabízených norem vodního hospodářství (TNV). Novými položkami jsou:

TNV 75 5405 – Sanace vodovodních sítí

TNV 75 7476 – Jakost vod – Stanovení rozpuštěných síranů – Gravimetrická metoda s chloridem barnatým

Zvýšení cen norem

27. 11. 2006

S účinností od 1. prosince 2006 dojde ke zvýšení cen u některých technických norem. Aktuální ceny najdete v seznamu norem.

Výběr nových norem [11/2006]

27. 11. 2006

V této sérii článků vás budeme každý měsíc informovat o nejdůležitějších nově vydaných normách. Všechny tyto normy si můžete objednat v naší internetové prodejně. (Pokračování textu…)