Grafické značky na předmětech

Výběr elektrotechnických značek z databáze IEC 60417

Český normalizační úřad společně s dalšími institucemi zveřejnil zdarma ke stažení publikaci Grafické značky na předmětech – Výběr elektrotechnických značek z databáze IEC 60417. Spotřebitelům tato publikace umožní pochopit význam nejrůznějších značek a symbolů, které se vyskytují na elektrických zařízeních, případně v jejich návodech k použití.

Odkaz ke stažení publikace Grafické značky na předmětech ve formátu Adobe PDF (1,3 MB)