Nové vydání ISO 9000, ISO 9001 a ISO 14001

V únoru a březnu 2016 byly vydány nové verze tří norem k systému managementu:

Všechny uvedené normy můžete zakoupit v naší internetové prodejně.

Nová vydání ISO 9001 a ISO 14001 [aktualizováno 6. 10. 2015]

Konečné verze technických norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 byly vydány Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) a byly převzaty Evropským výborem pro normalizaci (CEN).

V českém jazyce budou normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 vydány v únoru 2016..

Pokud chcete dostat e-mail, jakmile budou nová vydání dostupná, zadejte svou e-mailovou adresu na naší stránce.

Výběr nových norem [září 2015]

ČSN EN 61082-1 ed. 3 (013780)
Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice – Část 1: Pravidla
Katalogové číslo: 98230 Cena: 770 Kč

ČSN EN 13953 (078463)
Zařízení a příslušenství na LPG – Pojistné ventily pro znovuplnitelné lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG)
Katalogové číslo: 98168 Cena: 340 Kč

ČSN EN 14912 (078492)
Zařízení a příslušenství na LPG – Kontrola a údržba ventilů lahví na LPG při periodické kontrole lahví
Katalogové číslo: 98448 Cena: 190 Kč

ČSN EN ISO 4064-1 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu – Část 1: Metrologické a technické požadavky
Katalogové číslo: 97561 Cena: 440 Kč

ČSN EN ISO 4064-5 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu – Část 5: Požadavky na instalaci
Katalogové číslo: 97566 Cena: 230 Kč

ČSN EN 60092-507 ed. 2 (326611)
Elektrická instalace na plavidlech – Část 507: Malá plavidla
Katalogové číslo: 98271 Cena: 570 Kč

ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry – Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné atmosféry s hořlavým prachem
Katalogové číslo: 98319 Cena: 350 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN CLC/TS 50576 (347113)
Elektrické kabely – Rozšířená aplikace výsledků zkoušek reakce na oheň
Katalogové číslo: 97547 Cena: 230 Kč

ČSN EN 61439-5 ed. 2 (357107)
Rozváděče nízkého napětí – Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě
Katalogové číslo: 98007 Cena: 350 Kč

ČSN EN 60810 ed. 3 (360181)
Světelné zdroje pro silniční vozidla – Požadavky na provedení
Katalogové číslo: 98306 Cena: 590 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 62776 (360701)
Dvoupaticové LED světelné zdroje konstruované jako náhrada zářivek – Požadavky na bezpečnost
Katalogové číslo: 98458 Cena: 440 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 50615 (361050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Zvláštní požadavky na zařízení pro prevenci a potlačení požáru u elektrických varných desek (varných povrchů)
Katalogové číslo: 98451 Cena: 230 Kč

ČSN EN 15755-1 (701095)
Sklo ve stavebnictví – Sklo se samolepicí polymerovou fólií – Část 1: Definice a požadavky
Katalogové číslo: 98225 Cena: 340 Kč

ČSN EN 12326-1 ed. 2 (721891)
Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady – Část 1: Specifikace pro břidlici a karbonátovou břidlici
Katalogové číslo: 98047 Cena: 440 Kč

ČSN 74 6101 (746101)
Dřevěná okna – Základní ustanovení
Katalogové číslo: 95864 Cena: 340 Kč

ČSN EN ISO 9999 (841001)
Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením – Klasifikace a terminologie
Katalogové číslo: 97035 Cena: 770 Kč

ČSN EN 1253-1 (136366)
Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 1: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru nejméně 50 mm
Katalogové číslo: 97772 Cena: 350 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 1253-2 (136366)
Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky
Katalogové číslo: 97773 Cena: 440 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 9110 (310414)
Systémy managementu kvality – Požadavky pro organizace letecké údržby
Katalogové číslo: 97736 Cena: 440 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 16601-10 (310501)
Management kosmického projektu – Plánování a realizace projektu
Katalogové číslo: 97740 Cena: 550 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN P CEN/TS 54-32 (342710)
Elektrická požární signalizace – Část 32: Projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržba hlasových výstražných systémů
Katalogové číslo: 98236 Cena: 590 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 60065 ed. 2 (367000)
Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje – Požadavky na bezpečnost
Katalogové číslo: 98327 Cena: 1150 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 16627 (730904)
Udržitelnost staveb – Posuzování ekonomických vlastností budov – Výpočtové metody
Katalogové číslo: 98170 Cena: 570 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 14471 +A1 (734215)
Komíny – Systémové komíny s plastovými vložkami – Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 97688 Cena: 770 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

Výběr nových norem [červenec 2015]

ČSN EN ISO 17450-2 (014103)
Geometrické specifikace produktu (GPS) – Obecné pojmy – Část 2: Základní zásady, specifikace, operátory a nejistoty
Katalogové číslo: 97625 Cena: 340 Kč

ČSN ISO 21771 (014630)
Ozubená kola – Čelní kola a soukolí s evolventním ozubením – Pojmy a geometrie
Katalogové číslo: 97040 Cena: 770 Kč

ČSN ISO 1328-1 (014682)
Čelní ozubená kola – Soustava přesnosti ISO – Část 1: Definice a mezní úchylky vztažené na stejnolehlé boky zubů ozubeného kola
Katalogové číslo: 97044 Cena: 570 Kč

ČSN ISO 20807 (015004)
Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace pracovníků pro omezené použití nedestruktivního zkoušení
Katalogové číslo: 97997 Cena: 350 Kč

ČSN EN ISO 10664 (021045)
Vnitřní hexalobulár pro šrouby
Katalogové číslo: 97626 Cena: 190 Kč

ČSN EN 442-1 ed. 2 (061100)
Otopná tělesa – Část 1: Technické specifikace a požadavky
Katalogové číslo: 97818 Cena: 350 Kč

ČSN EN 442-2 (061100)
Otopná tělesa – Část 2: Zkoušky a jejich vyhodnocování
Katalogové číslo: 97820 Cena: 590 Kč

ČSN EN 16430-1 (061170)
Ventilátorem vybavená otopná tělesa, konvektory a zapuštěné konvektory – Část 1: Technické specifikace a požadavky
Katalogové číslo: 97821 Cena: 230 Kč

ČSN EN 14140 (078442)
Zařízení a příslušenství na LPG – Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) – Alternativní návrh a konstrukce
Katalogové číslo: 97853 Cena: 550 Kč

ČSN ISO 242 (220808)
Tvrdokovové břitové destičky pájené na soustružnické nástroje
Katalogové číslo: 97633 Cena: 190 Kč

ČSN ISO 883 (220912)
Vyměnitelné břitové destičky tvrdokovové (karbidové) se zaoblenou špičkou, bez upínacího otvoru – Rozměry
Katalogové číslo: 97632 Cena: 230 Kč

ČSN EN 1915-4 +A1 (319322)
Pozemní zařízení pro letadla – Všeobecné požadavky – Část 4: Metody měření a snížení hluku
Katalogové číslo: 97850 Cena: 340 Kč

ČSN IEC 60092-350 (326611)
Elektrická instalace na plavidlech – Část 350: Obecné konstrukční požadavky a zkušební metody napájecích, ovládacích a přístrojových kabelů pro lodní a pobřežní použití
Katalogové číslo: 97579 Cena: 550 Kč

ČSN EN 60079-26 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry – Část 26: Zařízení s úrovní ochrany (EPL) Ga
Katalogové číslo: 97782 Cena: 230 Kč

ČSN EN 62035 ed. 2 (360220)
Výbojové světelné zdroje (kromě zářivek) – Požadavky na bezpečnost
Katalogové číslo: 97676 Cena: 550 Kč

ČSN EN 1838 (360453)
Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení
Katalogové číslo: 95887 Cena: 230 Kč

ČSN EN 60335-2-103 ed. 2 (361050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken
Katalogové číslo: 97665 Cena: 550 Kč

ČSN EN 60086-4 ed. 3 (364110)
Primární baterie – Část 4: Bezpečnost lithiových baterií
Katalogové číslo: 97660 Cena: 440 Kč

ČSN EN 15752-1 (701090)
Sklo ve stavebnictví – Samolepicí polymerová fólie – Část 1: Definice a požadavky
Katalogové číslo: 97572 Cena: 350 Kč

ČSN ISO 13611 (761502)
Tlumočnické služby – Směrnice pro komunitní tlumočení
Katalogové číslo: 97922 Cena: 340 Kč

ČSN EN 14159 (804442)
Textilní podlahové krytiny – Tolerance (lineárních) rozměrů kusových koberců, běhounů, kobercových dlaždic a koberců pro celoplošné pokrytí a tolerance střídy vzoru – Požadavky
Katalogové číslo: 97790 Cena: 230 Kč

ČSN EN 16471 (832146)
Přilby pro hasiče – Přilby pro likvidaci požárů v otevřeném terénu
Katalogové číslo: 97965 Cena: 230 Kč

ČSN EN 1466 (943410)
Výrobky pro péči o dítě – Přenosná lůžka a nosné konstrukce – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 97784 Cena: 350 Kč

ČSN EN 12645 (257013)
Měřidla tlaku v pneumatikách – Přístroje pro kontrolu tlaku a/nebo huštění pneumatik motorových vozidel – Metrologie, požadavky a zkoušení
Katalogové číslo: 97003 Cena: 440 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 54-26 (342710)
Elektrická požární signalizace – Část 26: Hlásiče oxidu uhelnatého – Bodové hlásiče
Katalogové číslo: 97554 Cena: 590 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 54-27 (342710)
Elektrická požární signalizace – Část 27: Hlásiče kouře pro potrubí
Katalogové číslo: 97549 Cena: 590 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 54-29 (342710)
Elektrická požární signalizace – Část 29: Multisenzorové hlásiče požáru – Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových a teplotních senzorů
Katalogové číslo: 97555 Cena: 770 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 61439-5 ed. 2 (357107)
Rozváděče nízkého napětí – Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě
Katalogové číslo: 97754 Cena: 440 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

Výběr nových norem [červen 2015]

ČSN EN ISO 2538-1 (014133)
Geometrické specifikace produktu (GPS) – Klíny – Část 1: Řady úhlů a sklonů
Katalogové číslo: 97622 Cena: 190 Kč

ČSN EN ISO 2538-2 (014133)
Geometrické specifikace produktu (GPS) – Klíny – Část 2: Kótování a tolerování
Katalogové číslo: 97623 Cena: 230 Kč

ČSN P CEN/TS 16635 (287251)
Železniční aplikace – Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace – Zařízení a prvky interiéru drážních vozidel – Toalety
Katalogové číslo: 97534 Cena: 230 Kč

ČSN IEC 60050-651 (330050)
Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 651: Práce pod napětím
Katalogové číslo: 96597 Cena: 590 Kč

ČSN EN 60127-2 ed. 3 (354730)
Miniaturní pojistky – Část 2: Trubičkové tavné pojistkové vložky
Katalogové číslo: 97599 Cena: 440 Kč

ČSN EN 62137-4 (359391)
Technologie montáže elektroniky – Část 4: Metody zkoušek trvanlivosti pro pájené spoje povrchově montovaných pouzder s vývody typu plošné pole
Katalogové číslo: 97559 Cena: 440 Kč

ČSN EN 60704-2-1 ed. 3 (361008)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-1: Zvláštní požadavky na vysavače
Katalogové číslo: 97640 Cena: 230 Kč

ČSN EN 62353 ed. 2 (364893)
Zdravotnické elektrické přístroje – Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů
Katalogové číslo: 97147 Cena: 550 Kč

ČSN EN 62368-1 (367000)
Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie – Část 1: Bezpečnostní požadavky
Katalogové číslo: 97500 Cena: 1950 Kč

ČSN EN ISO 660 (588756)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje – Stanovení čísla kyselosti a kyselosti
Katalogové číslo: 97571 Cena: 230 Kč

ČSN ISO 10508 (646477)
Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Návod pro klasifikaci a navrhování
Katalogové číslo: 97539 Cena: 230 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN 72 1006 (721006)
Kontrola zhutnění zemin a sypanin
Katalogové číslo: 97558 Cena: 440 Kč

ČSN EN 1634-1 (730852)
Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken
Katalogové číslo: 97140 Cena: 590 Kč

ČSN EN 16481 (731703)
Dřevěná schodiště – Navrhování únosnosti – Metody výpočtu
Katalogové číslo: 97540 Cena: 550 Kč

ČSN P 73 2450 (732450)
Vláknobeton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
Katalogové číslo: 97286 Cena: 340 Kč

ČSN EN 1263-2 (738114)
Dočasné stavební konstrukce – Záchytné sítě – Část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí
Katalogové číslo: 97615 Cena: 230 Kč

ČSN EN 1013 +A1 (747707)
Průsvitné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy – Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 97580 Cena: 550 Kč

ČSN EN 71-3 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace určitých prvků
Katalogové číslo: 97578 Cena: 440 Kč

ČSN EN 54-31 (342710)
Elektrická požární signalizace – Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru – Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzorů oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů
Katalogové číslo: 97123 Cena: 945 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 50290-4-1 ed. 2 (347820)
Komunikační kabely – Část 4-1: Všeobecně k používání kabelů – Podmínky prostředí a bezpečnostní hlediska
Katalogové číslo: 97307 Cena: 230 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 50290-4-2 ed. 2 (347820)
Komunikační kabely – Část 4-2: Všeobecně k používání kabelů – Pokyn pro použití
Katalogové číslo: 97292 Cena: 350 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

Výběr nových norem [květen 2015]

ČSN ISO 55000 (010375)
Management aktiv – Přehled, zásady a terminologie
Katalogové číslo: 97512 Cena: 350 Kč

ČSN EN 16646 (010665)
Údržba – Údržba v rámci managementu fyzického majetku
Katalogové číslo: 97202 Cena: 350 Kč

ČSN EN 1330-1 (015005)
Nedestruktivní zkoušení – Terminologie – Část 1: Seznam obecných termínů
Katalogové číslo: 97424 Cena: 230 Kč

ČSN EN 15502-2-2 (075316)
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Část 2-2: Zvláštní norma pro kotle provedení B1
Katalogové číslo: 96780 Cena: 550 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 1591-1 (131551)
Příruby a přírubové spoje – Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů – Část 1: Výpočet
Katalogové číslo: 97212 Cena: 570 Kč

ČSN EN 545 (132070)
Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spoje pro vodovodní potrubí – Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 97242 Cena: 590 Kč

ČSN EN 13001-3-3 (270105)
Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 3-3: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kontaktů kolo/kolejnice
Katalogové číslo: 97223 Cena: 340 Kč

ČSN EN 81-20 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů
Katalogové číslo: 96969 Cena: 945 Kč

ČSN EN 81-50 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Přezkoušení a zkoušky – Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent
Katalogové číslo: 96966 Cena: 590 Kč

ČSN EN 60079-2 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry – Část 2: Ochrana zařízení závěrem s vnitřním přetlakem „p“
Katalogové číslo: 97182 Cena: 570 Kč

ČSN EN 50110-1 ed. 3 (343100)
Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 97143 Cena: 440 Kč

ČSN IEC/TR 61439-0 (357107)
Rozváděče nízkého napětí – Část 0: Návod na specifikaci rozváděčů
Katalogové číslo: 97082 Cena: 550 Kč

ČSN EN 1672-1 (512000)
Potravinářské stroje – Základní pojmy – Část 1: Bezpečnostní požadavky
Katalogové číslo: 97519 Cena: 550 Kč

ČSN EN 1990 ed. 2 (730002)
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
Katalogové číslo: 97283 Cena: 770 Kč

ČSN 73 6132 (736132)
Stavba vozovek – Kationaktivní asfaltové emulze
Katalogové číslo: 97196 Cena: 190 Kč

ČSN EN 16034 (747050)
Dveře, vrata a otevíravá okna – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti
Katalogové číslo: 97195 Cena: 350 Kč

ČSN EN 16506 (756308)
Způsoby renovace odvodňovacích a stokových systémů – Vložkování pevně ukotvenou vnitřní plastovou vrstvou (RAPL)
Katalogové číslo: 97248 Cena: 340 Kč

ČSN ISO 14785 (761203)
Turistické informační kanceláře – Informační a recepční služby pro turisty – Požadavky
Katalogové číslo: 97417 Cena: 230 Kč

ČSN EN 1789 +A2 (842110)
Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení – Silniční ambulance
Katalogové číslo: 97214 Cena: 550 Kč

ČSN EN 13718-1 (842120)
Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení – Letecké ambulance – Část 1: Požadavky na zdravotnické prostředky používané v leteckých ambulancích
Katalogové číslo: 97213 Cena: 230 Kč

Výběr nových norem [duben 2015]

ČSN ISO 668 (269341)
Kontejnery řady 1 – Třídění, rozměry a brutto hmotnosti
Katalogové číslo: 97055 Cena: 230 Kč

ČSN EN 60079-1 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry – Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem „d“
Katalogové číslo: 97051 Cena: 590 Kč

ČSN EN 62841-2-5 (361510)
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 2-5: Zvláštní požadavky na ruční kotoučové pily
Katalogové číslo: 97086 Cena: 440 Kč

ČSN EN 62841-3-1 (361510)
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-1: Zvláštní požadavky na přenosné stolové pily
Katalogové číslo: 97090 Cena: 550 Kč

ČSN EN 60825-1 ed. 3 (367750)
Bezpečnost laserových zařízení – Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky
Katalogové číslo: 96618 Cena: 770 Kč

ČSN EN 61534-21 ed. 2 (371500)
Systémy sestavy přípojnic – Část 21: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro nástěnnou a stropní montáž
Katalogové číslo: 96528 Cena: 230 Kč

ČSN EN 61534-22 ed. 2 (371500)
Systémy sestavy přípojnic – Část 22: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro montáž na podlaze nebo pod podlahou
Katalogové číslo: 96526 Cena: 340 Kč

ČSN EN 12186 (386417)
Zařízení pro zásobování plynem – Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu – Funkční požadavky
Katalogové číslo: 97046 Cena: 440 Kč

ČSN EN ISO 683-17 (420240)
Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové – Část 17: Oceli na valivá ložiska
Katalogové číslo: 97150 Cena: 340 Kč

ČSN EN ISO 6506-1 (420359)
Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Brinella – Část 1: Zkušební metoda
Katalogové číslo: 97104 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 6506-2 (420359)
Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Brinella – Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů
Katalogové číslo: 97105 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 6506-3 (420359)
Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Brinella – Část 3: Kalibrace referenčních destiček
Katalogové číslo: 97106 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 6506-4 (420359)
Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Brinella – Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti
Katalogové číslo: 97107 Cena: 230 Kč

ČSN ISO 28080 (420848)
Tvrdokovy – Abrazivní zkoušky tvrdokovů
Katalogové číslo: 96874 Cena: 230 Kč

ČSN EN 10088-1 (420927)
Korozivzdorné oceli – Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí
Katalogové číslo: 96859 Cena: 590 Kč

ČSN EN 10088-2 (420927)
Korozivzdorné oceli – Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy a pásy z ocelí odolných korozi pro obecné použití
Katalogové číslo: 96888 Cena: 550 Kč

ČSN EN 10088-3 (420927)
Korozivzdorné oceli – Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, válcované dráty, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro obecné použití
Katalogové číslo: 97017 Cena: 570 Kč

ČSN EN 10217-7 (421043)
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí
Katalogové číslo: 97118 Cena: 440 Kč

ČSN EN 1559-2 (421261)
Slévárenství – Technické dodací podmínky – Část 2: Doplňkové požadavky na ocelové odlitky
Katalogové číslo: 97125 Cena: 340 Kč

ČSN ISO 3087 (441570)
Železné rudy – Stanovení obsahu vlhkosti v dodávce
Katalogové číslo: 96877 Cena: 340 Kč

ČSN ISO 12934 (470032)
Zemědělské a lesnické stroje a traktory – Základní typy – Slovník
Katalogové číslo: 97128 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 8586 (560037)
Senzorická analýza – Obecná směrnice pro výběr, výcvik a sledování činnosti vybraných posuzovatelů a odborných senzorických posuzovatelů
Katalogové číslo: 96680 Cena: 350 Kč

ČSN ISO 17484-1 (646442)
Plastové potrubní systémy – Vícevrstvé trubky pro plynovody v budovách s nejvyšším provozním tlakem do 5 barů (500 kPa) včetně – Část 1: Požadavky na systémy
Katalogové číslo: 97059 Cena: 440 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN ISO 13254 (646454)
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace – Zkouška vodotěsnosti
Katalogové číslo: 97060 Cena: 190 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN ISO 13255 (646455)
Potrubní systémy z termoplastů pro kanalizace a odpady – Zkouška vzduchotěsnosti spojů
Katalogové číslo: 97061 Cena: 190 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN ISO 17892-1 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 1: Stanovení vlhkosti
Katalogové číslo: 97097 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 17892-2 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 2: Stanovení objemové hmotnosti
Katalogové číslo: 97096 Cena: 230 Kč

ČSN EN 480-1 (722325)
Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Zkušební metody – Část 1: Referenční beton a referenční malta pro zkoušení
Katalogové číslo: 97110 Cena: 190 Kč

ČSN EN ISO 10545-1 (725110)
Keramické obkladové prvky – Část 1: Odběr vzorků a zásady pro přejímku
Katalogové číslo: 97139 Cena: 190 Kč

ČSN EN 16309 +A1 (730903)
Udržitelnost staveb – Posuzování sociálních vlastností budov – Metodika výpočtu
Katalogové číslo: 96866 Cena: 590 Kč

ČSN 73 7018 (737018)
Vodorovné dopravní značení – Modré dopravní knoflíky
Katalogové číslo: 97094 Cena: 230 Kč

ČSN 75 4210 (754210)
Hydromeliorace – Odvodňovací kanály
Katalogové číslo: 97142 Cena: 350 Kč

ČSN EN ISO 9308-1 (757836)
Kvalita vod – Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií – Část 1: Metoda membránových filtrů pro vody s nízkým obsahem doprovodné mikroflóry
Katalogové číslo: 97053 Cena: 230 Kč

ČSN EN 1176-11 (940515)
Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro prostorové sítě
Katalogové číslo: 97026 Cena: 190 Kč

ČSN EN 13451-5 (940915)
Vybavení plaveckých bazénů – Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro vyznačení drah a dělicí dráhy
Katalogové číslo: 97032 Cena: 190 Kč

Výběr nových norem [březen 2015]

ČSN EN ISO 10209 (013101)
Technická dokumentace – Slovník – Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci
Katalogové číslo: 94741 Cena: 990 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 8062-2 (014460)
Geometrické specifikace produktů (GPS) – Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí – Část 2: Pravidla
Katalogové číslo: 96493 Cena: 550 Kč

ČSN EN ISO 9453 (055605)
Slitiny pro měkké pájení – Chemické složení a tvary
Katalogové číslo: 96865 Cena: 230 Kč

ČSN EN 13001-2 (270105)
Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 2: Účinky zatížení
Katalogové číslo: 96861 Cena: 550 Kč

ČSN EN 13001-3-2 (270105)
Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 3-2: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových lan v lanových systémech
Katalogové číslo: 96860 Cena: 350 Kč

ČSN 28 0318 (280318)
Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových dráhách
Katalogové číslo: 96727 Cena: 440 Kč

ČSN IEC 60050-903 (330050)
Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 903: Posuzování rizik
Katalogové číslo: 95443 Cena: 350 Kč

ČSN 33 2000-7-753 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-753: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Topné kabely a pevně instalované topné systémy
Katalogové číslo: 96951 Cena: 230 Kč

ČSN EN 61400-2 ed. 3 (333160)
Větrné elektrárny – Část 2: Malé větrné elektrárny
Katalogové číslo: 96885 Cena: 945 Kč

ČSN EN 50153 ed. 3 (333503)
Drážní zařízení – Drážní vozidla – Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem
Katalogové číslo: 96626 Cena: 340 Kč

ČSN EN 60947-4-3 ed. 2 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 4-3: Stykače a spouštěče motorů – Polovodičové regulátory a stykače na střídavý proud pro nemotorické zátěže
Katalogové číslo: 96371 Cena: 590 Kč

ČSN ISO/IEC 27033-2 (369701)
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Bezpečnost sítě – Část 2: Směrnice pro návrh a implementaci bezpečnosti sítě
Katalogové číslo: 96410 Cena: 350 Kč

ČSN ISO/IEC 27033-3 (369701)
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Bezpečnost sítě – Část 3: Referenční síťové scénáře – Hrozby, techniky návrhu a otázky řízení
Katalogové číslo: 96555 Cena: 350 Kč

ČSN ISO/IEC 29100 (369705)
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Rámec soukromí
Katalogové číslo: 96554 Cena: 340 Kč

ČSN 48 2116 (482116)
Umělá obnova lesa a zalesňování
Katalogové číslo: 96728 Cena: 340 Kč

ČSN ISO 3302-1 (630100)
Pryž – Tolerance pro výrobky – Část 1: Rozměrové tolerance
Katalogové číslo: 96956 Cena: 230 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 15376 (656511)
Motorová paliva – Ethanol jako složka automobilových benzinů – Technické požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 96823 Cena: 190 Kč

ČSN EN 16264 (668304)
Pyrotechnické výrobky – Ostatní pyrotechnické výrobky – Nábojky pro nástroje poháněné prachem
Katalogové číslo: 96972 Cena: 550 Kč

ČSN EN ISO 17516 (681562)
Kosmetika – Mikrobiologie – Mikrobiologické limity
Katalogové číslo: 96803 Cena: 190 Kč

ČSN 73 6175 (736175)
Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek
Katalogové číslo: 96857 Cena: 350 Kč

ČSN EN 13964 ed. 2 (744521)
Zavěšené podhledy – Požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 96719 Cena: 770 Kč

ČSN EN 508-1 (747715)
Střešní krytiny a obklady z plechu – Specifikace pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu – Část 1: Ocel
Katalogové číslo: 96834 Cena: 440 Kč

Výběr nových norem [únor 2015]

ČSN EN 15628 (010666)
Údržba – Kvalifikace pracovníků údržby
Katalogové číslo: 96617 Cena: 340 Kč

ČSN EN ISO 15614-12 (050313)
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 12: Bodové, švové a výstupkové svařování
Katalogové číslo: 96703 Cena: 230 Kč

ČSN EN 60974-10 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování – Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
Katalogové číslo: 96674 Cena: 350 Kč

ČSN EN ISO 4126-7 (134310)
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 7: Obecné údaje
Katalogové číslo: 96707 Cena: 350 Kč

ČSN ISO 18333 (269136)
Palety pro manipulaci s materiálem – Kvalita nových dřevěných komponent pro prosté palety
Katalogové číslo: 96717 Cena: 230 Kč

ČSN EN 50565-1 (347402)
Elektrické kabely – Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) – Část 1: Obecné pokyny
Katalogové číslo: 96628 Cena: 340 Kč

ČSN EN 50565-2 (347402)
Elektrické kabely – Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) – Část 2: Specifický návod pro typy kabelů související s EN 50525
Katalogové číslo: 96715 Cena: 550 Kč

ČSN EN 60214-1 ed. 2 (351451)
Přepínače odboček – Část 1: Požadavky na zkoušky a zkušební metody
Katalogové číslo: 96573 Cena: 590 Kč

ČSN ISO/IEC 29150 (369704)
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Signcryption
Katalogové číslo: 96365 Cena: 550 Kč

ČSN EN ISO 3493 (580200)
Vanilka – Slovník
Katalogové číslo: 96688 Cena: 190 Kč

ČSN EN ISO 1452-5 (643185)
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 5: Vhodnost použití systému
Katalogové číslo: 96690 Cena: 230 Kč

ČSN EN 469 (832800)
Ochranné oděvy pro hasiče – Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče
Katalogové číslo: 96799 Cena: 340 Kč

ČSN EN ISO 16559 (838200)
Tuhá biopaliva – Terminologie, definice a popis
Katalogové číslo: 96702 Cena: 440 Kč

ČSN 73 0804 – změna Z2
Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
Katalogové číslo: 96505 Cena: 190 Kč

Výběr nových norem [leden 2015]

ČSN EN ISO 11200 (011618)
Akustika – Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními – Návod pro používání základních norem pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech
Katalogové číslo: 96604 Cena: 440 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 13830 (012006)
Nanotechnologie – Návod na dobrovolné značení spotřebitelských výrobků obsahujících nanoobjekty
Katalogové číslo: 96398 Cena: 190 Kč

ČSN ISO 9085 (014693)
Výpočet únosnosti ozubených kol s přímými a šikmými zuby – Aplikace pro průmyslová ozubená kola
Katalogové číslo: 93244 Cena: 590 Kč

ČSN ISO 20712-3 (018023)
Bezpečnostní značky pro vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky – Část 3: Směrnice pro používání
Katalogové číslo: 96553 Cena: 350 Kč

ČSN ISO 888 (021025)
Spojovací součásti – Šrouby a závrtné šrouby – Jmenovité délky a délky závitu
Katalogové číslo: 96290 Cena: 190 Kč

ČSN EN 13523-0 (038761)
Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení – Část 0: Obecný úvod
Katalogové číslo: 96661 Cena: 190 Kč

ČSN EN ISO 14114 (052122)
Zařízení pro plamenové svařování – Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy – Obecné požadavky
Katalogové číslo: 96525 Cena: 230 Kč

ČSN EN 14427 (078427)
Zařízení a příslušenství na LPG – Znovuplnitelné plně ovinuté kompozitové lahve na přepravu LPG – Návrh a konstrukce
Katalogové číslo: 96572 Cena: 550 Kč

ČSN EN 50343 ed. 2 (341570)
Drážní zařízení – Drážní vozidla – Pravidla pro instalace kabelů
Katalogové číslo: 96624 Cena: 550 Kč

ČSN 36 0020 (360020)
Sdružené osvětlení
Katalogové číslo: 96517 Cena: 190 Kč

ČSN EN 16482 (420963)
Slévárenství – Plynule odlévané litinové tyče
Katalogové číslo: 96524 Cena: 340 Kč

ČSN EN 12420 (421542)
Měď a slitiny mědi – Výkovky
Katalogové číslo: 96687 Cena: 550 Kč

ČSN EN 16492 (673069)
Nátěrové hmoty – Hodnocení povrchových změn vyvolaných působením plísní a řas na nátěry
Katalogové číslo: 96684 Cena: 190 Kč

ČSN 73 0039 (730039)
Navrhování objektů na poddolovaném území
Katalogové číslo: 96588 Cena: 570 Kč

ČSN ISO 21929-1 (730922)
Udržitelnost ve výstavbě – Indikátory udržitelnosti – Část 1: Rámec pro vývoj indikátorů a základní soubor indikátorů pro budovy
Katalogové číslo: 96571 Cena: 550 Kč

ČSN ISO 21931-1 (730924)
Udržitelnost ve výstavbě – Rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností staveb – Část 1: Budovy
Katalogové číslo: 96570 Cena: 440 Kč

ČSN 73 2824-1 (732824)
Třídění dřeva podle pevnosti – Část 1: Jehličnaté řezivo
Katalogové číslo: 96605 Cena: 340 Kč

ČSN EN 16240 (747723)
Prosvětlovací ploché plné desky z polykarbonátu (PC) pro vnitřní a vnější použití ve střechách, stěnách a stropech – Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 96494 Cena: 440 Kč

ČSN EN 1307 (804427)
Textilní podlahové krytiny – Klasifikace
Katalogové číslo: 96606 Cena: 350 Kč

ČSN EN ISO 17225-1 (838202)
Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 96449 Cena: 570 Kč

ČSN EN ISO 4064-1 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a horkou vodu – Část 1: Metrologické a technické požadavky
Katalogové číslo: 96101 Cena: 550 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.