Výběr nových norem [prosinec 2013]

ČSN EN 13001-3-1 +A1 (270105)
Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí
Katalogové číslo: 94430 Cena: 770 Kč

ČSN EN 61850-5 ed. 2 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech – Část 5: Požadavky na komunikaci pro funkce a modely zařízení
Katalogové číslo: 94216 Cena: 945 Kč

ČSN EN 61010-2-201 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-201: Zvláštní požadavky pro řídicí zařízení
Katalogové číslo: 94189 Cena: 550 Kč

ČSN EN 10149-1 (421090)
Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena – Část 1: Obecné technické dodací podmínky
Katalogové číslo: 94329 Cena: 230 Kč

ČSN EN 10149-2 (421090)
Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena – Část 2: Technické dodací podmínky pro termomechanicky válcované oceli
Katalogové číslo: 94326 Cena: 230 Kč

ČSN EN 10149-3 (421090)
Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena – Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované oceli
Katalogové číslo: 94325 Cena: 230 Kč

ČSN EN 13601 (421502)
Měď a slitiny mědi – Tyče a dráty z mědi pro všeobecné použití v elektrotechnice
Katalogové číslo: 94405 Cena: 340 Kč

ČSN EN 13602 (421503)
Měď a slitiny mědi – Tažené dráty kruhové z mědi pro výrobu elektrických vodičů
Katalogové číslo: 94406 Cena: 230 Kč

ČSN EN 13605 (421504)
Měď a slitiny mědi – Profily a profilové dráty z mědi pro použití v elektrotechnice
Katalogové číslo: 94408 Cena: 340 Kč

ČSN EN 13600 (421505)
Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé z mědi pro použití v elektrotechnice
Katalogové číslo: 94404 Cena: 340 Kč

ČSN EN 13604 (421508)
Měď a slitiny mědi – Výrobky z vysoce vodivé mědi na trubice pro elektroniku, polovodičová zařízení a pro použití ve vakuové technice
Katalogové číslo: 94407 Cena: 230 Kč

ČSN EN 131-7 (493830)
Žebříky – Část 7: Pojízdné žebříky s plošinou
Katalogové číslo: 94396 Cena: 230 Kč

ČSN P CEN/TS 13476-4 (646444)
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) – Část 4: Návod pro posuzování shody
Katalogové číslo: 94272 Cena: 340 Kč

ČSN EN 12620 (721502)
Kamenivo do betonu
Katalogové číslo: 94333 Cena: 440 Kč

ČSN EN 13139 ed. 2 (721503)
Kamenivo pro malty
Katalogové číslo: 94308 Cena: 440 Kč

ČSN EN 13242 (721504)
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
Katalogové číslo: 94320 Cena: 440 Kč

ČSN EN 13450 ed. 2 (721506)
Kamenivo pro kolejové lože
Katalogové číslo: 94319 Cena: 350 Kč

ČSN EN 13383-1 ed. 2 (721507)
Kámen pro vodní stavby – Část 1: Specifikace
Katalogové číslo: 94274 Cena: 350 Kč

ČSN 73 2034 (732034)
Zatěžovací zkoušky pórobetonových stavebních dílců
Katalogové číslo: 94393 Cena: 230 Kč

ČSN 73 4231 (734231)
Kamna – Individuálně stavěná kamna
Katalogové číslo: 94273 Cena: 340 Kč

ČSN 73 7507 (737507)
Projektování tunelů pozemních komunikací
Katalogové číslo: 94392 Cena: 550 Kč

ČSN EN ISO 3657 (580132)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje – Stanovení čísla zmýdelnění
Katalogové číslo: 93946 Cena: 340 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 1537 (731051)
Provádění speciálních geotechnických prací – Injektované horninové kotvy
Katalogové číslo: 93940 Cena: 550 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.