Výběr nových norem [červen 2013]

ČSN ISO 10004 (010342)
Management kvality – Spokojenost zákazníka – Směrnice pro monitorování a měření
Katalogové číslo: 93120 Cena: 550 Kč

ČSN ISO 3951-4 (010258)
Statistické přejímky měřením – Část 4: Postupy pro posouzení deklarovaných úrovní kvality
Katalogové číslo: 92192 Cena: 350 Kč

ČSN EN ISO 13585 (055905)
Tvrdé pájení – Kvalifikační zkouška páječů a operátorů tvrdého pájení
Katalogové číslo: 92797 Cena: 340 Kč

ČSN EN ISO 15614-13 (050313)
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 13: Stlačovací a odtavovací stykové svařování
Katalogové číslo: 93079 Cena: 340 Kč

ČSN EN 60974-4 ed. 2 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování – Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušení
Katalogové číslo: 92741 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 13588 (051175)
Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Využití automatizované techniky phased array
Katalogové číslo: 93119 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 13088 (078324)
Lahve na plyny – Svazky lahví na acetylen – Podmínky plnění a kontrola během plnění
Katalogové číslo: 93078 Cena: 230 Kč

ČSN EN 12252 (078472)
Zařízení a příslušenství na LPG – Výstroj autocisteren na LPG
Katalogové číslo: 92582 Cena: 350 Kč

ČSN EN 693 +A2 (210701)
Obráběcí a tvářecí stroje – Bezpečnost – Hydraulické lisy
Katalogové číslo: 90745 Cena: 550 Kč

ČSN EN 16307-1 (268814)
Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 1: Dodatečné požadavky pro manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů
Katalogové číslo: 93011 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 25745-1 (274006)
Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků – Část 1: Měření spotřeby energie a její ověřování
Katalogové číslo: 93109 Cena: 230 Kč

ČSN EN 61643-11 ed. 2 (341392)
Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 11: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí – Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 92923 Cena: 590 Kč

ČSN EN 50581 (369083)
Technická dokumentace k posuzování elektrických a elektrotechnických výrobků z hlediska omezování nebezpečných látek
Katalogové číslo: 92911 Cena: 230 Kč

ČSN EN 13956 (727611)
Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky
Katalogové číslo: 93106 Cena: 350 Kč

ČSN EN 1341 ed. 2 (721861)
Desky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu – Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 93142 Cena: 350 Kč

ČSN EN 1342 ed. 2 (721862)
Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu – Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 93140 Cena: 340 Kč

ČSN EN 1343 ed. 2 (721863)
Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu – Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 93141 Cena: 350 Kč

ČSN 73 4110 (734110)
Vysoké komíny zděné
Katalogové číslo: 92997 Cena: 190 Kč

ČSN EN 1991-1-3 ed. 2 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem
Katalogové číslo: 92802 Cena: 550 Kč

ČSN EN 1998-2 ed. 2 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 2: Mosty
Katalogové číslo: 92804 Cena: 770 Kč

ČSN ISO 21930 (730923)
Udržitelnost ve výstavbě – Environmentální prohlášení o stavebních produktech
Katalogové číslo: 92983 Cena: 440 Kč

ČSN EN 13200-1 (735905)
Zařízení pro diváky – Část 1: Obecné charakteristiky prostorů pro diváky
Katalogové číslo: 92393 Cena: 350 Kč

ČSN EN 13200-6 (735905)
Zařízení pro diváky – Část 6: Demontovatelné (dočasné) tribuny
Katalogové číslo: 92981 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 13849-2 (833205)
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 2: Ověřování platnosti
Katalogové číslo: 93013 Cena: 590 Kč