Anotace obsahů norem

Vážení zákazníci,

do naší internetové prodejny jsme doplnili anotace k obsahům norem, a to ke zhruba 20500 položkám.

Ukázku anotace naleznete na https://shop.normy.biz/detail-polozky.php?katcis=73795

Výběr nových norem [10/2007]

Máme tu další článek ze série pojednávající o nově vydaných normách. Tentokráte se dozvíme o normách, které vyšly v říjnu 2007.

ČSN EN 14154-1 +A1 (257811)
Vodoměry – Část 1: Všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 79669 Cena: 650,- Kč

ČSN EN 14154-2 +A1 (257811)
Vodoměry – Část 2: Instalace a podmínky použití
Katalogové číslo: 79670 Cena: 425,- Kč

ČSN EN 14154-3 +A1 (257811)
Vodoměry – Část 3: Zkušební metody a zařízení
Katalogové číslo: 79671 Cena: 900,- Kč

ČSN 33 2000-7-705 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zemědělská a zahradnická zařízení
Katalogové číslo: 79176 Cena: 490,- Kč

ČSN ISO/IEC 20000-2 (369074)
Informační technologie – Management služeb – Část 2: Soubor postupů
Katalogové číslo: 79439 Cena: 730,- Kč

ČSN EN 50085-2-1 (370010)
Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace – Část 2-1: Úložné a protahovací elektroinstalační kanály určené pro montáž na stěny a stropy
Katalogové číslo: 79195 Cena: 490,- Kč

ČSN EN 14986 (389650)
Konstrukce ventilátorů pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
Katalogové číslo: 79566 Cena: 570,- Kč

ČSN EN ISO 2409 (673085)
Nátěrové hmoty – Mřížková zkouška
Katalogové číslo: 79727 Cena: 425,- Kč

ČSN EN 12972 (699011)
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Zkoušení, kontrola a značení kovových nádrží
Katalogové číslo: 79672 Cena: 570,- Kč

Dále tu máme několik norem, které byly vydány v anglickém originálu:

ČSN EN 15341 (010664)
Údržba – Klíčové ukazatele výkonnosti údržby
Katalogové číslo: 79079 Cena: 570,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 13779 (127007)
Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení
Katalogové číslo: 79234 Cena: 900,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 1434-1 (258511)
Měřiče tepla – Část 1: Všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 79097 Cena: 570,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 1434-2 (258511)
Měřiče tepla – Část 2: Požadavky na konstrukci
Katalogové číslo: 79094 Cena: 650,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 1434-4 (258511)
Měřiče tepla – Část 4: Zkoušky pro schválení typu
Katalogové číslo: 79095 Cena: 730,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 1434-5 (258511)
Měřiče tepla – Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření
Katalogové číslo: 79096 Cena: 340,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 1434-6 (258511)
Měřiče tepla – Část 6: Montáž, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba
Katalogové číslo: 79093 Cena: 425,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 12798 (762012)
Systém managementu kvality dopravy – Silniční, železniční a vnitrozemská vodní doprava – Požadavky na systém managementu kvality jako doplněk EN ISO 9001 pro přepravu nebezpečného zboží s ohledem na bezpečnost
Katalogové číslo: 79078 Cena: 425,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

Pozvánka na seminář – Elektrická a neelektrická zařízení a ochranné systémy pro prostory s nebezpečím výbuchu

Dovolujeme si vás pozvat na seminář organizovaný Českým normalizačním institutem, jehož tématem budou elektrická a neelektrická zařízení a ochranné systémy pro prostory s nebezpečím výbuchu. Tento seminář je určen pro konstruktéry zařízení a ochranných systémů pro prostory s nebezpečím výbuchu, uživatele, revizní a bezpečnostní techniky a pracovníky odpovědné za provozy, ve kterých je stanoveno nebezpečí výbuchu hořlavých par, plynů, mlhy a prachů a má za cíl seznámit účastníky s novými požadavky norem v této oblasti a poskytnout informace pro provozy pro hodnocení jejich bezpečnosti v souvislosti s plněním povinnosti podle nařízení vlády č. 406/2004 Sb.

Seminář se bude konat 7. listopadu 2007 od 09:30 v sále List na Biskupském dvoře č. 5, Praha 1.

Ke stažení nabízíme pozvánku vč. přihlášky (1,4 MB, formát Adobe PDF).