Výběr nových norem [březen 2015]

ČSN EN ISO 10209 (013101)
Technická dokumentace – Slovník – Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci
Katalogové číslo: 94741 Cena: 990 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 8062-2 (014460)
Geometrické specifikace produktů (GPS) – Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí – Část 2: Pravidla
Katalogové číslo: 96493 Cena: 550 Kč

ČSN EN ISO 9453 (055605)
Slitiny pro měkké pájení – Chemické složení a tvary
Katalogové číslo: 96865 Cena: 230 Kč

ČSN EN 13001-2 (270105)
Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 2: Účinky zatížení
Katalogové číslo: 96861 Cena: 550 Kč

ČSN EN 13001-3-2 (270105)
Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 3-2: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových lan v lanových systémech
Katalogové číslo: 96860 Cena: 350 Kč

ČSN 28 0318 (280318)
Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových dráhách
Katalogové číslo: 96727 Cena: 440 Kč

ČSN IEC 60050-903 (330050)
Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 903: Posuzování rizik
Katalogové číslo: 95443 Cena: 350 Kč

ČSN 33 2000-7-753 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-753: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Topné kabely a pevně instalované topné systémy
Katalogové číslo: 96951 Cena: 230 Kč

ČSN EN 61400-2 ed. 3 (333160)
Větrné elektrárny – Část 2: Malé větrné elektrárny
Katalogové číslo: 96885 Cena: 945 Kč

ČSN EN 50153 ed. 3 (333503)
Drážní zařízení – Drážní vozidla – Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem
Katalogové číslo: 96626 Cena: 340 Kč

ČSN EN 60947-4-3 ed. 2 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 4-3: Stykače a spouštěče motorů – Polovodičové regulátory a stykače na střídavý proud pro nemotorické zátěže
Katalogové číslo: 96371 Cena: 590 Kč

ČSN ISO/IEC 27033-2 (369701)
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Bezpečnost sítě – Část 2: Směrnice pro návrh a implementaci bezpečnosti sítě
Katalogové číslo: 96410 Cena: 350 Kč

ČSN ISO/IEC 27033-3 (369701)
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Bezpečnost sítě – Část 3: Referenční síťové scénáře – Hrozby, techniky návrhu a otázky řízení
Katalogové číslo: 96555 Cena: 350 Kč

ČSN ISO/IEC 29100 (369705)
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Rámec soukromí
Katalogové číslo: 96554 Cena: 340 Kč

ČSN 48 2116 (482116)
Umělá obnova lesa a zalesňování
Katalogové číslo: 96728 Cena: 340 Kč

ČSN ISO 3302-1 (630100)
Pryž – Tolerance pro výrobky – Část 1: Rozměrové tolerance
Katalogové číslo: 96956 Cena: 230 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 15376 (656511)
Motorová paliva – Ethanol jako složka automobilových benzinů – Technické požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 96823 Cena: 190 Kč

ČSN EN 16264 (668304)
Pyrotechnické výrobky – Ostatní pyrotechnické výrobky – Nábojky pro nástroje poháněné prachem
Katalogové číslo: 96972 Cena: 550 Kč

ČSN EN ISO 17516 (681562)
Kosmetika – Mikrobiologie – Mikrobiologické limity
Katalogové číslo: 96803 Cena: 190 Kč

ČSN 73 6175 (736175)
Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek
Katalogové číslo: 96857 Cena: 350 Kč

ČSN EN 13964 ed. 2 (744521)
Zavěšené podhledy – Požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 96719 Cena: 770 Kč

ČSN EN 508-1 (747715)
Střešní krytiny a obklady z plechu – Specifikace pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu – Část 1: Ocel
Katalogové číslo: 96834 Cena: 440 Kč