Nová publikace – Elektrotechnické tabulky

Elektrotechnické tabulky pro školu i praxi

Dnes byla naše nabídka rozšířena o publikaci, kterou uvítají všichni, kdož se zajímají o elektroniku a elektrotechniku. Nabízíme vám Elektrotechnické tabulky pro školu i praxi, které na 460 stranách obsahují výběr toho nejdůležitějšího oboru. Je rozdělena do osmi kapitol, které jsou pojmenovány:

  • Matematika, fyzika, elektrické obvody a součástky
  • Technická dokumentace a měření
  • Elektrické instalace
  • Bezpečnost, elektrické zdroje
  • Informační a komunikační technické systémy
  • Automatické systémy, řízení a regulace, pohony
  • Prvky, materiály, spojování
  • Organizace, plánování a hospodaření podniku, životní prostředí

Cena této publikace, která na 460 stranách kvalitního křídového papíru obsahuje celkem 3175 obrázků, je jen 499,- Kč (+ poštovné a balné). Můžete si ji zakoupit v naší internetové prodejně a nebo objednat přes objednávkový formulář.

Připravované stavební normy [12/2006]

Pro vydání v lednu 2007 jsou připraveny následující stavební normy:

ČSN EN 480-2 (72 2325)
Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Zkušební metody – Část 2: Stanovení doby tuhnutí
Katalogové číslo: 77738

ČSN EN 1991-1-7 (73 0035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-7: Obecná zatížení – Mimořádná zatížení (norma bude vydána v anglickém jazyce)
Katalogové číslo: 77269

ČSN 73 1380 (73 1380)
Zkoušení odolnosti betonu proti zmrazování a rozmrazování – Porušení vnitřní struktury
Katalogové číslo: 77740

ČSN EN 14964 (74 7718)
Pevné podklady pro skládané střešní krytiny – Definice a charakteristiky
Katalogové číslo: 77514

Dále je plánováno vydání Národní přílohy k ČSN EN 1993-1-9.

Tyto normy si můžete objednat v naší internetové prodejně nebo pomocí objednávkového formuláře.