Archiv měsíce 1. 2007

Obsah strojnických i elektrotechnických tabulek

31. 1. 2007

Na naše webové stránky jsme přidali detailní obsah strojnických i elektrotechnických tabulek.

Nová publikace – Elektrotechnické tabulky

24. 1. 2007

Elektrotechnické tabulky pro školu i praxi

Dnes byla naše nabídka rozšířena o publikaci, kterou uvítají všichni, kdož se zajímají o elektroniku a elektrotechniku. Nabízíme vám Elektrotechnické tabulky pro školu i praxi, které na 460 stranách obsahují výběr toho nejdůležitějšího oboru. Je rozdělena do osmi kapitol, které jsou pojmenovány:

  • Matematika, fyzika, elektrické obvody a součástky
  • Technická dokumentace a měření
  • Elektrické instalace
  • Bezpečnost, elektrické zdroje
  • Informační a komunikační technické systémy
  • Automatické systémy, řízení a regulace, pohony
  • Prvky, materiály, spojování
  • Organizace, plánování a hospodaření podniku, životní prostředí

Cena této publikace, která na 460 stranách kvalitního křídového papíru obsahuje celkem 3175 obrázků, je jen 499,- Kč (+ poštovné a balné). Můžete si ji zakoupit v naší internetové prodejně a nebo objednat přes objednávkový formulář.

Výběr nových norem [01/2007]

22. 1. 2007

V této sérii článků vás budeme každý měsíc informovat o nejdůležitějších nově vydaných normách. Všechny tyto normy si můžete objednat v naší internetové prodejně. (Pokračování textu…)

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci (BOZP)

18. 1. 2007

Více informací v samostatném článku. (Pokračování textu…)

Zákony a vyhlášky vydané v roce 2006

4. 1. 2007

Na našich webových stránkách vám přinášíme přehled nejdůležitějších zákonů a vyhlášek, které byly vydány v uplynulém roce. Mezi nejvýznamnější patří: koncesní zákon, insolvenční zákon, stavební zákon, zákoník práce.

Zákoník práce (č. 262/2006 Sb.)

3. 1. 2007

Od 1. ledna 2007 začíná platit nový zákoník práce. Jeho úplné aktuální znění naleznete na http://business.center.cz/….

Připravované stavební normy [12/2006]

1. 1. 2007

Pro vydání v lednu 2007 jsou připraveny následující stavební normy:

ČSN EN 480-2 (72 2325)
Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Zkušební metody – Část 2: Stanovení doby tuhnutí
Katalogové číslo: 77738

ČSN EN 1991-1-7 (73 0035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-7: Obecná zatížení – Mimořádná zatížení (norma bude vydána v anglickém jazyce)
Katalogové číslo: 77269

ČSN 73 1380 (73 1380)
Zkoušení odolnosti betonu proti zmrazování a rozmrazování – Porušení vnitřní struktury
Katalogové číslo: 77740

ČSN EN 14964 (74 7718)
Pevné podklady pro skládané střešní krytiny – Definice a charakteristiky
Katalogové číslo: 77514

Dále je plánováno vydání Národní přílohy k ČSN EN 1993-1-9.

Tyto normy si můžete objednat v naší internetové prodejně nebo pomocí objednávkového formuláře.