Vysvětlení k ČSN EN ISO 13790 – Energetická náročnost budov – Výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení

Český překlad normy ČSN EN ISO 13790 bude vydán nejdříve v srpnu 2009.

Případným zájemcům o pořízení této normy sdělujeme, že norma o rozsahu více než 150 stran obsahuje popisy výpočtových algoritmů a je určena spíše pro zpracovatele výpočetních programů. Pro řešení běžných projekčních úloh je vhodné použít komerčně dostupných výpočetních programů, u kterých je zaručeno, že byly podle této normy zpracovány.

Pokud je výpočet prováděn jako podklad pro žádost o finanční podporu z programu „Zelená úsporám“, pak dále upozorňujeme na zpřesňující informaci poskytnutou Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí ČR, že ve všech výpočtech potřeby tepla na vytápění, kde je v textu programu uvedeno „podle ČSN EN ISO 13790“, se postupuje v souladu s TNI 73 0329 a TNI 73 0330. Tyto dokumenty jsou zpracovány v souladu s ČSN EN ISO 13790. Navíc obsahují potřebné vstupní údaje a další jednotné údaje pro užívání budovy, které jsou potřebné k provedení referenčního výpočtu.

TNI 73 0329 Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění – Rodinné domy byla již vydána v únoru 2009.

TNI 73 0330 Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění – Bytové domy bude vydána v červnu 2009.