Facility management – normy ČSN

Jde v podstatě o způsob, jak ve firmě sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. Neboli optimální řešení jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Jak při přijatelných nákladech zaměstnavatele na zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců (zahrnující kromě mezd také zajištění doplňkových služeb a podpůrných činností, soulad s legislativou firemní i státní, efektivitu výrobních procesů) dosáhnout jejich maximální výkonnosti a efektivity.

K této problematice zatím byly vydány následující normy:

ČSN EN 15221-1 (762001)
Facility management – Část 1: Termíny a definice
Katalogové číslo: 78741 Cena: 420 Kč
Schválena: 2007-06-01 Účinnost: 2007-07-01

ČSN EN 15221-2 (762001)
Facility management – Část 2: Průvodce přípravou smluv o facility managementu
Katalogové číslo: 78740 Cena: 880 Kč
Schválena: 2007-06-01 Účinnost: 2007-07-01