Archiv měsíce 10. 2006

Strojnické tabulky – třetí vydání

26. 10. 2006

Třetí vydání strojnických tabulek je na světě. Všem, co je měli objednané, jsme je zaslali ve středu. Všichni, co je nemáte, neváhejte a objednávejte. Cena 499,- Kč (+ poštovné a balné).

Strojnické tabulky - třetí vydání

Výběr nových norem [10/2006]

17. 10. 2006

V této sérii článků vás budeme každý měsíc informovat o nejdůležitějších nově vyšlých normách. Všechny tyto normy si můžete objednat v naší internetové prodejně. (Pokračování textu…)

Změny ke stavebním normám

12. 10. 2006

V měsíci říjnu vyšly změny k některým technickým normám z oboru stavebnictví. Konkrétně se jedná o změnu Z3 k

ČSN 73 0035 – Zatížení stavebních konstrukcí

a o změnu Z1 k

ČSN EN 1991-1-3 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem

Obě tyto změny můžete objednat v naší internetové prodejně.

Systém managementu bezpečnosti informací

12. 10. 2006

V říjnu 2006 byla zrušena norma

ČSN BS 7799-2Systém managementu bezpečnosti informací – Specifikace s návodem pro použití

Nahrazena byla nově vydanou normou

ČSN ISO/IEC 27001Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy managementu bezpečnosti informací – Požadavky

(Pokračování textu…)

Strojnické tabulky

6. 10. 2006

Nakladatelství Albra připravuje třetí vydání Strojnických tabulek. Kvůli problémům s tiskem budou tabulky k dispozici až po 19. říjnu. Všem zákazníkům, kteří si je již objednali, se omlouváme za zpoždění. Jakmile tabulky dostaneme, ihned je začneme rozesílat.

Třetí vydání bylo doplněno o nové normy ISO, a taktéž byly provedeny další úpravy v souladu s vývojem technické normalizace v Evropské unii i České republice.