Výběr nových norem [prosinec 2014]

ČSN EN 16247-4 (011505)
Energetické audity – Část 4: Doprava
Katalogové číslo: 96492 Cena: 230 Kč

ČSN 33 2130 ed. 3 (332130)
Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody
Katalogové číslo: 95303 Cena: 440 Kč

ČSN EN 50491-1 (332151)
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) – Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 96411 Cena: 190 Kč

ČSN EN 60079-29-3 (332320)
Výbušné atmosféry – Část 29-3: Detektory plynů – Požadavky na funkční bezpečnost stabilních systémů pro detekci plynů
Katalogové číslo: 96432 Cena: 440 Kč

ČSN EN 61850-3 ed. 2 (334850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech – Část 3: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 96139 Cena: 570 Kč

ČSN EN 54-3 ed. 2 (342710)
Elektrická požární signalizace – Část 3: Požární poplachová zařízení – Sirény
Katalogové číslo: 96448 Cena: 590 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 60034-30-1 (350000)
Točivé elektrické stroje – Část 30-1: Třídy účinnosti střídavých motorů provozovaných ze sítě (IE kód)
Katalogové číslo: 96333 Cena: 340 Kč

ČSN EN 12464-2 (360450)
Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory
Katalogové číslo: 96447 Cena: 340 Kč

ČSN ISO/IEC 27035 (369799)
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Řízení incidentů bezpečnosti informací
Katalogové číslo: 96190 Cena: 590 Kč

ČSN ISO/IEC 24745 (369887)
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Ochrana biometrických informací
Katalogové číslo: 96251 Cena: 550 Kč

ČSN EN 1127-2 (389622)
Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly
Katalogové číslo: 96382 Cena: 350 Kč

ČSN EN 13022-2 (701060)
Sklo ve stavebnictví – Zasklení s konstrukčním tmelem – Část 2: Pravidla montáže
Katalogové číslo: 96442 Cena: 350 Kč

ČSN EN 14190 ed. 2 (722491)
Upravené výrobky ze sádrových desek – Definice, požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 96276 Cena: 350 Kč

ČSN 73 0038 (730038)
Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí – Doplňující ustanovení
Katalogové číslo: 96238 Cena: 550 Kč

ČSN ISO 13822 (730038)
Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí
Katalogové číslo: 96239 Cena: 440 Kč

ČSN 73 0043 (730043)
Doplňující pokyny pro ověřování konstrukcí s ohledem na trvanlivost při zatížení prostředím
Katalogové číslo: 96241 Cena: 230 Kč

ČSN ISO 13823 (730043)
Obecné zásady navrhování konstrukcí s ohledem na trvanlivost
Katalogové číslo: 96240 Cena: 440 Kč

ČSN P 74 7250 (747250)
Lehké obvodové pláště – Požadavky na zabudování
Katalogové číslo: 96356 Cena: 230 Kč

ČSN 75 0176 (750176)
Kvalita vod – Názvosloví mikrobiologie vody
Katalogové číslo: 96516 Cena: 945 Kč

ČSN EN 14654-1 (756902)
Řízení a kontrola provozu odvodňovacích a stokových systémů vně budov – Část 1: Čištění
Katalogové číslo: 96431 Cena: 350 Kč

ČSN EN 16350 (832303)
Ochranné rukavice – Elektrostatické vlastnosti
Katalogové číslo: 96311 Cena: 190 Kč

ČSN EN ISO 20346 (832502)
Osobní ochranné prostředky – Ochranná obuv
Katalogové číslo: 96502 Cena: 350 Kč