Výběr nových norem [březen 2014]

ČSN EN 62506 (010631)
Metody zrychlených zkoušek výrobků
Katalogové číslo: 94905 Cena: 590 Kč

ČSN EN ISO 10675-1 (051178)
Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení – Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny
Katalogové číslo: 94903 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 10675-2 (051178)
Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení – Část 2: Hliník a jeho slitiny
Katalogové číslo: 94901 Cena: 230 Kč

ČSN EN 13852-1 (270560)
Jeřáby – Offshore jeřáby na těžebních plošinách ropy – Část 1: Offshore jeřáby obecného použití
Katalogové číslo: 94964 Cena: 590 Kč

ČSN EN 16029 (307206)
Motorová vozidla s vezoucí se obsluhou, určená pro přepravu osob a neurčená k provozu na veřejných komunikacích – Jednostopá dvoukolová motorová vozidla – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 94689 Cena: 550 Kč

ČSN 33 0010 ed. 2 (330010)
Elektrická zařízení – Rozdělení a pojmy
Katalogové číslo: 94853 Cena: 125 Kč

ČSN EN 55015 ed. 4 (334215)
Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením
Katalogové číslo: 94815 Cena: 550 Kč

ČSN EN 60255-26 ed. 3 (353526)
Měřicí relé a ochranná zařízení – Část 26: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu
Katalogové číslo: 94821 Cena: 440 Kč

ČSN EN 60099-5 ed. 2 (354870)
Svodiče přepětí – Část 5: Doporučení pro volbu a použití
Katalogové číslo: 94612 Cena: 945 Kč

ČSN EN 62629-1-2 (358786)
3D zobrazovací zařízení – Část 1-2: Terminologie a písmenné značky
Katalogové číslo: 94907 Cena: 230 Kč

ČSN EN 61191-2 ed. 2 (359041)
Osazené desky s plošnými spoji – Část 2: Dílčí specifikace – Požadavky na sestavy pájené povrchovou montáží
Katalogové číslo: 94879 Cena: 340 Kč

ČSN EN 62612 (360701)
LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napájecí napětí › 50 V – Požadavky na provedení
Katalogové číslo: 94850 Cena: 440 Kč

ČSN 39 5005 (395005)
Zkoušení civilních palných zbraní
Katalogové číslo: 94929 Cena: 340 Kč

ČSN 39 5009 (395009)
Historické ruční palné zbraně – Repliky a napodobeniny zbraní nabíjených ústím – Technické požadavky – Zkoušky
Katalogové číslo: 94926 Cena: 190 Kč

ČSN 39 5020 (395020)
Náboje a vývrty hlavní – Rozměry, tlaky a energie (Tato norma je včetně CD přílohy)
Katalogové číslo: 94925 Cena: 3800 Kč

ČSN 39 5105 (395105)
Zkoušení střeliva
Katalogové číslo: 94927 Cena: 340 Kč

ČSN 39 5106 (395106)
Kontrola střeliva
Katalogové číslo: 94928 Cena: 230 Kč

ČSN EN 1998-3 ed. 2 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb
Katalogové číslo: 94906 Cena: 570 Kč

ČSN 73 0842 (730842)
Požární bezpečnost staveb – Objekty pro zemědělskou výrobu
Katalogové číslo: 94913 Cena: 340 Kč

ČSN 73 6100-5 (736100)
Názvosloví pozemních komunikací – Část 5: Dopravní telematika
Katalogové číslo: 94756 Cena: 1400 Kč

ČSN EN 15975-2 (755030)
Zabezpečení dodávky pitné vody – Pravidla pro rizikový a krizový management – Část 2: Management rizik
Katalogové číslo: 94924 Cena: 230 Kč

ČSN EN 15221-1 (762101)
Facility management – Část 1: Termíny a definice
Katalogové číslo: 94111 Cena: 230 Kč

ČSN EN 14215 (804419)
Textilní podlahové krytiny – Klasifikace strojově vyráběných vlasových kusových koberců a běhounů
Katalogové číslo: 94961 Cena: 230 Kč

ČSN EN 14125 (699125)
Termoplastické a pružné kovové potrubí pro podzemní instalace u benzínových čerpacích stanic
Katalogové číslo: 94789 Cena: 350 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.