Výběr nových norem [duben 2015]

ČSN ISO 668 (269341)
Kontejnery řady 1 – Třídění, rozměry a brutto hmotnosti
Katalogové číslo: 97055 Cena: 230 Kč

ČSN EN 60079-1 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry – Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem „d“
Katalogové číslo: 97051 Cena: 590 Kč

ČSN EN 62841-2-5 (361510)
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 2-5: Zvláštní požadavky na ruční kotoučové pily
Katalogové číslo: 97086 Cena: 440 Kč

ČSN EN 62841-3-1 (361510)
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-1: Zvláštní požadavky na přenosné stolové pily
Katalogové číslo: 97090 Cena: 550 Kč

ČSN EN 60825-1 ed. 3 (367750)
Bezpečnost laserových zařízení – Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky
Katalogové číslo: 96618 Cena: 770 Kč

ČSN EN 61534-21 ed. 2 (371500)
Systémy sestavy přípojnic – Část 21: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro nástěnnou a stropní montáž
Katalogové číslo: 96528 Cena: 230 Kč

ČSN EN 61534-22 ed. 2 (371500)
Systémy sestavy přípojnic – Část 22: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro montáž na podlaze nebo pod podlahou
Katalogové číslo: 96526 Cena: 340 Kč

ČSN EN 12186 (386417)
Zařízení pro zásobování plynem – Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu – Funkční požadavky
Katalogové číslo: 97046 Cena: 440 Kč

ČSN EN ISO 683-17 (420240)
Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové – Část 17: Oceli na valivá ložiska
Katalogové číslo: 97150 Cena: 340 Kč

ČSN EN ISO 6506-1 (420359)
Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Brinella – Část 1: Zkušební metoda
Katalogové číslo: 97104 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 6506-2 (420359)
Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Brinella – Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů
Katalogové číslo: 97105 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 6506-3 (420359)
Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Brinella – Část 3: Kalibrace referenčních destiček
Katalogové číslo: 97106 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 6506-4 (420359)
Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Brinella – Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti
Katalogové číslo: 97107 Cena: 230 Kč

ČSN ISO 28080 (420848)
Tvrdokovy – Abrazivní zkoušky tvrdokovů
Katalogové číslo: 96874 Cena: 230 Kč

ČSN EN 10088-1 (420927)
Korozivzdorné oceli – Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí
Katalogové číslo: 96859 Cena: 590 Kč

ČSN EN 10088-2 (420927)
Korozivzdorné oceli – Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy a pásy z ocelí odolných korozi pro obecné použití
Katalogové číslo: 96888 Cena: 550 Kč

ČSN EN 10088-3 (420927)
Korozivzdorné oceli – Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, válcované dráty, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro obecné použití
Katalogové číslo: 97017 Cena: 570 Kč

ČSN EN 10217-7 (421043)
Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí
Katalogové číslo: 97118 Cena: 440 Kč

ČSN EN 1559-2 (421261)
Slévárenství – Technické dodací podmínky – Část 2: Doplňkové požadavky na ocelové odlitky
Katalogové číslo: 97125 Cena: 340 Kč

ČSN ISO 3087 (441570)
Železné rudy – Stanovení obsahu vlhkosti v dodávce
Katalogové číslo: 96877 Cena: 340 Kč

ČSN ISO 12934 (470032)
Zemědělské a lesnické stroje a traktory – Základní typy – Slovník
Katalogové číslo: 97128 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 8586 (560037)
Senzorická analýza – Obecná směrnice pro výběr, výcvik a sledování činnosti vybraných posuzovatelů a odborných senzorických posuzovatelů
Katalogové číslo: 96680 Cena: 350 Kč

ČSN ISO 17484-1 (646442)
Plastové potrubní systémy – Vícevrstvé trubky pro plynovody v budovách s nejvyšším provozním tlakem do 5 barů (500 kPa) včetně – Část 1: Požadavky na systémy
Katalogové číslo: 97059 Cena: 440 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN ISO 13254 (646454)
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace – Zkouška vodotěsnosti
Katalogové číslo: 97060 Cena: 190 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN ISO 13255 (646455)
Potrubní systémy z termoplastů pro kanalizace a odpady – Zkouška vzduchotěsnosti spojů
Katalogové číslo: 97061 Cena: 190 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN ISO 17892-1 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 1: Stanovení vlhkosti
Katalogové číslo: 97097 Cena: 230 Kč

ČSN EN ISO 17892-2 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 2: Stanovení objemové hmotnosti
Katalogové číslo: 97096 Cena: 230 Kč

ČSN EN 480-1 (722325)
Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Zkušební metody – Část 1: Referenční beton a referenční malta pro zkoušení
Katalogové číslo: 97110 Cena: 190 Kč

ČSN EN ISO 10545-1 (725110)
Keramické obkladové prvky – Část 1: Odběr vzorků a zásady pro přejímku
Katalogové číslo: 97139 Cena: 190 Kč

ČSN EN 16309 +A1 (730903)
Udržitelnost staveb – Posuzování sociálních vlastností budov – Metodika výpočtu
Katalogové číslo: 96866 Cena: 590 Kč

ČSN 73 7018 (737018)
Vodorovné dopravní značení – Modré dopravní knoflíky
Katalogové číslo: 97094 Cena: 230 Kč

ČSN 75 4210 (754210)
Hydromeliorace – Odvodňovací kanály
Katalogové číslo: 97142 Cena: 350 Kč

ČSN EN ISO 9308-1 (757836)
Kvalita vod – Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií – Část 1: Metoda membránových filtrů pro vody s nízkým obsahem doprovodné mikroflóry
Katalogové číslo: 97053 Cena: 230 Kč

ČSN EN 1176-11 (940515)
Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro prostorové sítě
Katalogové číslo: 97026 Cena: 190 Kč

ČSN EN 13451-5 (940915)
Vybavení plaveckých bazénů – Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro vyznačení drah a dělicí dráhy
Katalogové číslo: 97032 Cena: 190 Kč