Výběr nových norem [říjen 2013]

ČSN 01 0391 (010391)
Systém managementu společenské odpovědnosti organizací – Požadavky
Katalogové číslo: 94027 Cena: 340 Kč

ČSN EN 60974-7 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování – Část 7: Hořáky
Katalogové číslo: 94035 Cena: 350 Kč

ČSN EN 15502-1 (075316)
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky
Katalogové číslo: 93907 Cena: 945 Kč

ČSN EN 15502-2-1 (075316)
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a kotle provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1 000 kW
Katalogové číslo: 93908 Cena: 590 Kč

ČSN EN 45545-1 (280160)
Drážní aplikace – Protipožární ochrana drážních vozidel – Část 1: Obecně
Katalogové číslo: 93920 Cena: 340 Kč

ČSN EN 16230-1 (300204)
Motokáry pro volný čas – Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro motokáry
Katalogové číslo: 93992 Cena: 440 Kč

ČSN IEC 60050-112 (330050)
Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 112: Veličiny a jednotky
Katalogové číslo: 94024 Cena: 770 Kč

ČSN ISO/IEC 20000-2 (369074)
Informační technologie – Management služeb – Část 2: Pokyny pro použití systémů managementu služeb
Katalogové číslo: 93443 Cena: 945 Kč

ČSN ISO/IEC 27032 (369790)
Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Směrnice pro kybernetickou bezpečnost
Katalogové číslo: 93691 Cena: 550 Kč

ČSN EN 12732 (386412)
Zařízení pro zásobování plynem – Svařované ocelové potrubí – Funkční požadavky
Katalogové číslo: 93971 Cena: 570 Kč

ČSN P CEN/TS 1555-7 (646412)
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) – Část 7: Návod pro posuzování shody
Katalogové číslo: 94008 Cena: 350 Kč

ČSN P CEN/TS 15084 (654804)
Materiály k vápnění půd – Pokyn pro stanovení potřeby vápnění
Katalogové číslo: 93849 Cena: 230 Kč

ČSN P ISO 21542 (734001)
Pozemní stavby – Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí
Katalogové číslo: 93526 Cena: 945 Kč

ČSN EN 13877-1 (736150)
Cementobetonové kryty – Část 1: Materiály
Katalogové číslo: 93913 Cena: 230 Kč

ČSN EN 13877-2 (736150)
Cementobetonové kryty – Část 2: Funkční požadavky
Katalogové číslo: 93914 Cena: 230 Kč

ČSN EN 1013 (747707)
Průsvitné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy – Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 93984 Cena: 550 Kč

ČSN EN 16153 (747722)
Průsvitné ploché dutinkové desky z polykarbonátu (PC) pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy – Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 93648 Cena: 570 Kč

ČSN EN ISO 20471 (832820)
Oděvy s vysokou viditelností – Zkušební metody a požadavky
Katalogové číslo: 94009 Cena: 350 Kč

ČSN EN 71-4 (943095)
Bezpečnost hraček – Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti
Katalogové číslo: 93889 Cena: 340 Kč

ČSN EN 9104-001 (310405)
Letectví a kosmonautika – Systémy managementu kvality – Část 001: Požadavky na certifikační programy systému managementu kvality pro letectví, kosmonautiku a obranu
Katalogové číslo: 93802 Cena: 550 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.