Výběr nových norem [prosinec 2012]

ČSN EN 16341 (010181)
Výběr technických norem a normativních dokumentů pro obranné produkty a služby – Pořadí významu
Katalogové číslo: 92027 Cena: 180 Kč

ČSN ISO/IEC 17007 (015269)
Posuzování shody – Návod pro navrhování normativních dokumentů vhodných k použití pro posuzování shody
Katalogové číslo: 91695 Cena: 325 Kč

ČSN ISO 3864-1 (018011)
Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení
Katalogové číslo: 91753 Cena: 325 Kč

ČSN ISO 3864-2 +Amd. 1 (018011)
Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 2: Zásady navrhování bezpečnostních štítků výrobků
Katalogové číslo: 91758 Cena: 325 Kč

ČSN ISO 3864-3 (018011)
Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 3: Zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách
Katalogové číslo: 91752 Cena: 335 Kč

ČSN ISO 3864-4 (018011)
Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek
Katalogové číslo: 91820 Cena: 325 Kč

ČSN EN ISO 7010 (018012)
Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky
Katalogové číslo: 91759 Cena: 900 Kč

ČSN EN 298 ed. 2 (061805)
Automatiky hořáků a spotřebičů plynných nebo kapalných paliv
Katalogové číslo: 91996 Cena: 525 Kč

ČSN EN ISO 8611-1 (269118)
Palety pro manipulaci s materiálem – Prosté palety – Část 1: Zkušební metody
Katalogové číslo: 91874 Cena: 335 Kč

ČSN 33 2000-4-442 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-442: Bezpečnost – Ochrana instalací nízkého napětí proti dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v soustavách vysokého napětí
Katalogové číslo: 91714 Cena: 220 Kč

ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Venkovní světelné instalace
Katalogové číslo: 91562 Cena: 180 Kč

ČSN EN 16124 (420962)
Slévárenství – Nízkolegovaná feritická litina s kuličkovým grafitem pro použití za zvýšených teplot
Katalogové číslo: 91983 Cena: 335 Kč

ČSN EN 131-2 +A1 (493830)
Žebříky – Část 2: Požadavky, zkoušení, značení
Katalogové číslo: 91925 Cena: 335 Kč

ČSN EN 16057 (755472)
Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě – Stanovení koncentrace zbytkového olova (Pb) – Způsob stanovení
Katalogové číslo: 91778 Cena: 220 Kč

ČSN EN ISO 15223-1 (850005)
Zdravotnické prostředky – Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky – Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 91922 Cena: 335 Kč

ČSN EN ISO 10993-12 (855220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků – Část 12: Příprava vzorků a referenční materiály
Katalogové číslo: 91987 Cena: 325 Kč

ČSN EN ISO 14971 (855231)
Zdravotnické prostředky – Aplikace řízení rizika na zdravotnické prostředky
Katalogové číslo: 91988 Cena: 565 Kč

ČSN EN 747-1 (910603)
Nábytek – Patrová lůžka a vysoká lůžka – Část 1: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost
Katalogové číslo: 92058 Cena: 180 Kč

ČSN EN 747-2 (910603)
Nábytek – Patrová lůžka a vysoká lůžka – Část 2: Zkušební metody
Katalogové číslo: 92059 Cena: 220 Kč

ČSN EN 16224 (763102)
Zdravotní péče poskytovaná chiropraktiky
Katalogové číslo: 91532 Cena: 335 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

Výběr nových norem [listopad 2012]

Opět po měsíci přinášíme výběr z nově vydaných norem, tentokráte z listopadového věstníku.

ČSN EN ISO/IEC 17020 (015260)
Posuzování shody – Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci
Katalogové číslo: 91655 Cena: 335 Kč

ČSN EN 12953-1 (077853)
Válcové kotle – Část 1: Všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 91596 Cena: 335 Kč

ČSN EN 12953-2 (077853)
Válcové kotle – Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem
Katalogové číslo: 91595 Cena: 220 Kč

ČSN ISO 7738 (230609)
Montážní nářadí na šrouby a matice – Kombinované klíče – Délky klíčů a maximální tloušťky hlav
Katalogové číslo: 91720 Cena: 120 Kč

ČSN EN 13001-3-1 (270105)
Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí
Katalogové číslo: 91771 Cena: 735 Kč

ČSN EN 12999 +A1 (270540)
Jeřáby – Nakládací jeřáby
Katalogové číslo: 91772 Cena: 565 Kč

ČSN EN 55032 (334232)
Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení – Požadavky na emisi
Katalogové číslo: 91657 Cena: 565 Kč

ČSN CLC/TS 60034-18-42 (350000)
Točivé elektrické stroje – Část 18-42: Kvalifikační a přejímací zkoušky elektrických izolačních systémů typu II odolných částečným výbojům u točivých elektrických strojů napájených z měničů napětí
Katalogové číslo: 91262 Cena: 335 Kč

ČSN CLC/TS 60034-31 (350000)
Točivé elektrické stroje – Část 31: Výběr energeticky účinných motorů včetně aplikací s proměnnými otáčkami – Návod k použití
Katalogové číslo: 91389 Cena: 420 Kč

ČSN EN 1563 (420951)
Slévárenství – Litina s kuličkovým grafitem
Katalogové číslo: 91583 Cena: 420 Kč

ČSN EN 12680-3 (429717)
Slévárenství – Zkoušení ultrazvukem – Část 3: Odlitky z litiny s kuličkovým grafitem
Katalogové číslo: 91789 Cena: 220 Kč

ČSN 48 2115 (482115)
Sadební materiál lesních dřevin
Katalogové číslo: 91773 Cena: 325 Kč

ČSN EN 14909 ed. 2 (727614)
Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie vkládané do stěnových konstrukcí – Definice a charakteristiky
Katalogové číslo: 91433 Cena: 325 Kč

ČSN EN 15978 (730902)
Udržitelnost staveb – Posuzování environmentálních vlastností budov – Výpočtová metoda
Katalogové číslo: 91565 Cena: 565 Kč

ČSN EN ISO 3758 (800005)
Textilie – Symboly pro ošetřování
Katalogové číslo: 91694 Cena: 325 Kč

ČSN EN 482 (833625)
Expozice pracoviště – Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek
Katalogové číslo: 91791 Cena: 220 Kč

ČSN EN 13480-1 (130020)
Kovová průmyslová potrubí – Část 1: Obecně
Katalogové číslo: 91499 Cena: 220 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 13480-2 (130020)
Kovová průmyslová potrubí – Část 2: Materiály
Katalogové číslo: 91501 Cena: 565 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 13480-3 (130020)
Kovová průmyslová potrubí – Část 3: Konstrukce a výpočet
Katalogové číslo: 91502 Cena: 2600 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 13480-4 (130020)
Kovová průmyslová potrubí – Část 4: Výroba a montáž
Katalogové číslo: 91503 Cena: 420 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 13480-5 (130020)
Kovová průmyslová potrubí – Část 5: Kontrola a zkoušení
Katalogové číslo: 91504 Cena: 420 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 13480-6 (130020)
Kovová průmyslová potrubí – Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi
Katalogové číslo: 91505 Cena: 420 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 13480-8 (130020)
Kovová průmyslová potrubí – Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin
Katalogové číslo: 91506 Cena: 420 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN ISO 22282-1 (721015)
Geotechnický průzkum a zkoušení – Hydrotechnické zkoušky – Část 1: Obecná pravidla
Katalogové číslo: 91324 Cena: 420 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 13537 (942855)
Požadavky na spací pytle
Katalogové číslo: 91168 Cena: 335 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

Výběr nových norem [říjen 2012]

Z norem, vydaných v říjnu 2012, doporučujeme vaší pozornosti:

ČSN EN ISO 3581 (055100)
Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování antikorozních a žáruvzdorných ocelí – Klasifikace
Katalogové číslo: 91265 Cena: 325 Kč

ČSN EN ISO 14174 (055701)
Svařovací materiály – Tavidla pro obloukové svařování pod tavidlem a elektrostruskové svařování – Klasifikace
Katalogové číslo: 91219 Cena: 220 Kč

ČSN EN 1440 +A1 (078440)
Zařízení a příslušenství na LPG – Periodická kontrola znovuplnitelných lahví na přepravu LPG
Katalogové číslo: 91630 Cena: 420 Kč

ČSN EN 1906 (165776)
Stavební kování – Dveřní štíty, kliky a knoflíky – Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 91496 Cena: 420 Kč

ČSN EN 15583-1 (278329)
Zařízení pro zimní údržbu – Sněžné pluhy – Část 1: Popis a požadavky na výrobek
Katalogové číslo: 91621 Cena: 220 Kč

ČSN EN 15583-2 (278329)
Zařízení pro zimní údržbu – Sněžné pluhy – Část 2: Zkušební kritéria a jejich požadavky
Katalogové číslo: 91622 Cena: 220 Kč

ČSN EN 50443 (332165)
Účinky elektromagnetické interference na potrubí způsobené AC vysokonapěťovými elektrickými trakčními soustavami a/nebo AC vysokonapěťovými napájecími soustavami
Katalogové číslo: 91232 Cena: 335 Kč

ČSN EN 50533 (333509)
Drážní zařízení – Charakteristiky napětí trojfázového vedení ve vlaku
Katalogové číslo: 91021 Cena: 325 Kč

ČSN EN 50136-1 (334596)
Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení – Část 1: Obecné požadavky na poplachové přenosové systémy
Katalogové číslo: 91446 Cena: 335 Kč

ČSN EN 61439-3 (357107)
Rozváděče nízkého napětí – Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)
Katalogové číslo: 91466 Cena: 325 Kč

ČSN EN 13032-1 +A1 (360456)
Světlo a osvětlení – Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel – Část 1: Měření a formát souboru údajů
Katalogové číslo: 91578 Cena: 525 Kč

ČSN EN 1562 (420955)
Slévárenství – Temperované litiny
Katalogové číslo: 91369 Cena: 325 Kč

ČSN EN 13835 (420958)
Slévárenství – Austenitické litiny
Katalogové číslo: 91032 Cena: 335 Kč

ČSN EN 12449 (421320)
Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové pro všeobecné použití
Katalogové číslo: 91597 Cena: 420 Kč

ČSN EN ISO 1622-1 (642610)
Plasty – Polystyren (PS) pro tváření – Část 1: Systém označování a základy pro specifikace
Katalogové číslo: 91472 Cena: 180 Kč

ČSN EN 589 +A1 (656503)
Motorová paliva – Zkapalněné ropné plyny (LPG) – Technické požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 91476 Cena: 220 Kč

ČSN EN 1467 (721865)
Přírodní kámen – Hrubé bloky – Požadavky
Katalogové číslo: 91581 Cena: 220 Kč

ČSN EN 1468 (721866)
Přírodní kámen – Hrubé desky – Požadavky
Katalogové číslo: 91580 Cena: 220 Kč

ČSN EN 15050 +A1 (723063)
Betonové prefabrikáty – Mostní prvky
Katalogové číslo: 91412 Cena: 525 Kč

ČSN EN ISO 13792 (730320)
Tepelné chování budov – Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení – Zjednodušené metody
Katalogové číslo: 91573 Cena: 525 Kč

ČSN EN 1912 (731713)
Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti – Přiřazení vizuálních tříd a dřevin
Katalogové číslo: 91344 Cena: 220 Kč

ČSN EN 14592 +A1 (732862)
Dřevěné konstrukce – Kolíkové spojovací prostředky – Požadavky
Katalogové číslo: 91345 Cena: 420 Kč

ČSN EN 13231-3 (736374)
Železniční aplikace – Kolej – Přejímka prací – Část 3: Přejímka reprofilace kolejnic v koleji
Katalogové číslo: 91620 Cena: 335 Kč

ČSN EN ISO 1135-4 (856205)
Transfuzní přístroje pro zdravotnické použití – Část 4: Transfuzní soupravy pro jedno použití
Katalogové číslo: 91482 Cena: 220 Kč

ČSN EN 50441-4 (347825)
Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace – Část 4: Kabely do 1 200 MHz – Třída 3
Katalogové číslo: 90660 Cena: 220 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN P CEN/TS 16118 (763101)
Chráněné bydlení – Požadavky na služby poskytované starším lidem v systému chráněného bydlení
Katalogové číslo: 91138 Cena: 325 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 12182 (841005)
Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením – Obecné požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 91139 Cena: 545 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

Výběr nových norem [září 2012]

V září byly vydány (mimo jiné) následující normy:

ČSN ISO 80000-12 (011300)
Veličiny a jednotky – Část 12: Fyzika pevných látek
Katalogové číslo: 91221 Cena: 525 Kč

ČSN EN ISO 9223 (038203)
Koroze kovů a slitin – Korozní agresivita atmosfér – Klasifikace, stanovení a odhad
Katalogové číslo: 91332 Cena: 220 Kč

ČSN EN ISO 9224 (038208)
Koroze kovů a slitin – Korozní agresivita atmosfér – Směrné hodnoty pro stupně korozní agresivity
Katalogové číslo: 91333 Cena: 220 Kč

ČSN EN 126 (061806)
Vícefunkční řídicí přístroje spotřebičů plynných paliv
Katalogové číslo: 91440 Cena: 325 Kč

ČSN EN 16194 (269387)
Mobilní záchodové kabiny bez připojení na kanalizaci – Požadavky na služby a výrobky související s umisťováním kabin a sanitárními výrobky
Katalogové číslo: 91394 Cena: 220 Kč

ČSN EN 62595-1-2 (358790)
Jednotka podsvícení pro LCD – Část 1-2: Terminologie a písmenné značky
Katalogové číslo: 91400 Cena: 325 Kč

ČSN EN 60335-1 ed. 3 (361050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 91213 Cena: 1050 Kč

ČSN ISO 23499 (441326)
Uhlí – Stanovení sypné hmotnosti
Katalogové číslo: 91372 Cena: 180 Kč

ČSN ISO 17247 (441381)
Uhlí – Úplná analýza
Katalogové číslo: 91370 Cena: 180 Kč

ČSN 49 2120 (492120)
Dřevěné podlahy – Montáž a posuzování
Katalogové číslo: 91342 Cena: 220 Kč

ČSN EN 12201-4 (646410)
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polyethylen (PE) – Část 4: Ventily
Katalogové číslo: 91234 Cena: 325 Kč

ČSN EN ISO 11930 (681561)
Kosmetika – Mikrobiologie – Hodnocení antimikrobiální ochrany kosmetického výrobku
Katalogové číslo: 91411 Cena: 325 Kč

ČSN EN 13967 ed. 2 (727612)
Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě – Definice a charakteristiky
Katalogové číslo: 91243 Cena: 335 Kč

ČSN EN ISO 10077-2 (730567)
Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 2: Výpočtová metoda pro rámy
Katalogové číslo: 91374 Cena: 420 Kč

ČSN 75 0250 (750250)
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských staveb
Katalogové číslo: 91013 Cena: 335 Kč

ČSN EN 397 (832141)
Průmyslové ochranné přilby
Katalogové číslo: 91410 Cena: 325 Kč

ČSN EN 14052 (832143)
Průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany
Katalogové číslo: 91250 Cena: 325 Kč

ČSN EN 12492 (832170)
Horolezecká výstroj – Přilby pro horolezce – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 91277 Cena: 325 Kč

ČSN EN ISO 20347 (832503)
Osobní ochranné prostředky – Pracovní obuv
Katalogové číslo: 91409 Cena: 335 Kč

ČSN EN 15090 (832506)
Obuv pro hasiče
Katalogové číslo: 91278 Cena: 335 Kč

ČSN EN ISO 24011 (917861)
Pružné podlahové krytiny – Jednobarevné a vzorované linoleum – Specifikace
Katalogové číslo: 91343 Cena: 180 Kč

ČSN EN 12572-2 (942050)
Umělé lezecké stěny – Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro bouldrové stěny
Katalogové číslo: 91270 Cena: 325 Kč

ČSN EN 13629 (492137)
Dřevěné podlahoviny – Individuální a spojované dílce z rostlého listnatého dřeva
Katalogové číslo: 90944 Cena: 325 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 12977-1 (730305)
Tepelné solární soustavy a součásti – Soustavy stavěné na zakázku – Část 1: Obecné požadavky na solární ohřívače vody a kombinované soustavy
Katalogové číslo: 90950 Cena: 325 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN ISO 13791 (730318)
Tepelné chování budov – Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení – Základní kritéria pro validační postupy
Katalogové číslo: 90700 Cena: 735 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

Výběr nových norem [srpen 2012]

Přinášíme vám výběr z norem vydaných v srpnovém věstníku.

ČSN EN ISO 12696 (038340)
Katodická ochrana oceli v betonu
Katalogové číslo: 91062 Cena: 525 Kč

ČSN EN 60038 (330120)
Jmenovitá napětí CENELEC
Katalogové číslo: 90964 Cena: 220 Kč

ČSN EN 60865-1 ed. 2 (333040)
Zkratové proudy – Výpočet účinků – Část 1: Definice a výpočetní metody
Katalogové číslo: 91067 Cena: 420 Kč

ČSN EN 62549 (370001)
Kloubové systémy a pružné systémy pro vedení kabelů
Katalogové číslo: 90684 Cena: 420 Kč

ČSN EN 10218-1 (420418)
Ocelový drát a výrobky z drátu – Obecně – Část 1: Zkušební metody
Katalogové číslo: 90925 Cena: 220 Kč

ČSN EN 10264-1 (421072)
Ocelový drát a výrobky z drátu – Ocelové dráty na lana – Část 1: Všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 90927 Cena: 180 Kč

ČSN ETSI EN 302 774 V1.2.1 (874609)
Širokopásmové bezdrátové přístupové systémy (BWA) v kmitočtovém pásmu 3 400 MHz až 3 800 MHz – Základnové stanice – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
Katalogové číslo: 91267 Cena: 335 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 12839 ed. 2 (723049)
Betonové prefabrikáty – Prvky pro ploty
Katalogové číslo: 91010 Cena: 420 Kč

ČSN EN ISO 3382-3 (730534)
Akustika – Měření parametrů prostorové akustiky – Část 3: Otevřené kanceláře
Katalogové číslo: 91018 Cena: 220 Kč

ČSN EN 15643-3 (730901)
Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 3: Rámec pro posuzování sociálních vlastností
Katalogové číslo: 91186 Cena: 420 Kč

ČSN EN 15643-4 (730901)
Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 4: Rámec pro posuzování ekonomických vlastností
Katalogové číslo: 91187 Cena: 420 Kč

ČSN EN ISO 20345 (832501)
Osobní ochranné prostředky – Bezpečnostní obuv
Katalogové číslo: 91037 Cena: 335 Kč

ČSN EN ISO 13485 (855001)
Zdravotnické prostředky – Systémy managementu jakosti – Požadavky pro účely předpisů
Katalogové číslo: 91109 Cena: 900 Kč

ČSN EN 15898 (961509)
Ochrana kulturního dědictví – Základní obecné termíny a definice
Katalogové číslo: 91163 Cena: 325 Kč