Výběr nových norem [červenec 2012]

Přinášíme vám výběr z norem vydaných v červencovém věstníku.

ČSN EN ISO 1119 (014132)
Geometrické specifikace produktu (GPS) – Řady kuželů a úhlů kuželů
Katalogové číslo: 90911 Cena: 180 Kč

ČSN EN ISO 11127-1 (038237)
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků – Část 1: Vzorkování
Katalogové číslo: 90931 Cena: 180 Kč

ČSN ISO 2238 (221452)
Strojní výstružníky na díry pro nýty
Katalogové číslo: 90920 Cena: 180 Kč

ČSN ISO 1703 (230608)
Montážní nářadí na šrouby a matice – Označení a názvosloví
Katalogové číslo: 90919 Cena: 420 Kč

ČSN ISO 18186 (269352)
Kontejnery – Systém RFID tagů nákladních zásilek
Katalogové číslo: 90883 Cena: 220 Kč

ČSN ISO/IEC 20000-1 (369074)
Informační technologie – Management služeb – Část 1: Požadavky na systém managementu služeb
Katalogové číslo: 90827 Cena: 420 Kč

ČSN EN ISO 11850 (476001)
Lesnické stroje – Obecné bezpečnostní požadavky
Katalogové číslo: 90893 Cena: 325 Kč

ČSN EN ISO 534 (500311)
Papír a lepenka – Stanovení tloušťky, hustoty a měrného objemu
Katalogové číslo: 90874 Cena: 220 Kč

ČSN EN 1024 (722683)
Pálené střešní tašky pro skládané krytiny – Stanovení geometrických charakteristik
Katalogové číslo: 90890 Cena: 220 Kč

ČSN EN 13172 (727211)
Tepelněizolační výrobky – Hodnocení shody
Katalogové číslo: 90793 Cena: 335 Kč

ČSN EN 806-5 (755410)
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 5: Provoz a údržba
Katalogové číslo: 91012 Cena: 335 Kč

ČSN ISO 5667-11 (757051)
Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 11: Návod pro odběr vzorků podzemních vod
Katalogové číslo: 90835 Cena: 335 Kč

ČSN EN ISO 7887 (757364)
Kvalita vod – Stanovení barvy
Katalogové číslo: 90836 Cena: 220 Kč

ČSN ISO 22742 (770055)
Obaly – Lineární čárový kód a dvourozměrné symboly pro balený výrobek
Katalogové číslo: 90882 Cena: 420 Kč

ČSN EN 16063 (770236)
Obaly – Pevné plastové láhve – Jmenovitý seznam konstrukčních rozměrů plastových ústí láhví
Katalogové číslo: 90840 Cena: 180 Kč

ČSN EN 12226 (806148)
Geosyntetika – Všeobecné zkoušky pro následné hodnocení po zkoušení odolnosti
Katalogové číslo: 90904 Cena: 180 Kč

ČSN EN ISO 5912 (808460)
Stany pro táboření
Katalogové číslo: 90875 Cena: 325 Kč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *