Výběr nových norem [červen 2012]

Přinášíme vám další výběr z nových norem, tentokráte z těch, co byly vyhlášeny v červnovém věstníku. Všechny normy je možno objednat v naší internetové prodejně.

ČSN EN ISO 19011 (010330)
Směrnice pro auditování systémů managementu
Katalogové číslo: 90788 Cena: 545 Kč

ČSN ISO 80000-7 (011300)
Veličiny a jednotky – Část 7: Světlo
Katalogové číslo: 90733 Cena: 565 Kč

ČSN EN 62023 ed. 2 (013711)
Strukturování technické informace a dokumentace
Katalogové číslo: 90729 Cena: 335 Kč

ČSN EN 62027 ed. 2 (013781)
Zhotovování seznamů předmětů, včetně seznamů částí
Katalogové číslo: 90727 Cena: 335 Kč

ČSN EN 12952-5 (077604)
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 5: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem
Katalogové číslo: 90825 Cena: 565 Kč

ČSN EN 693 +A2 (210701)
Obráběcí a tvářecí stroje – Bezpečnost – Hydraulické lisy
Katalogové číslo: 90745 Cena: 525 Kč

ČSN ISO 2296 (222910)
Pilové kotouče s jemnými a hrubými zuby – Metrické řady
Katalogové číslo: 90751 Cena: 180 Kč

ČSN EN 60079-11 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry – Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností „i“
Katalogové číslo: 90783 Cena: 900 Kč

ČSN EN 60794-1-1 ed. 2 (359223)
Optické vláknové kabely – Část 1-1: Kmenová specifikace – Obecně
Katalogové číslo: 90682 Cena: 325 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 61386-25 (370000)
Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 25: Zvláštní požadavky – Upevňovací zařízení elektroinstalačních trubek
Katalogové číslo: 90615 Cena: 220 Kč

ČSN EN 50545-1 (378392)
Elektrická zařízení pro detekci a měření toxických a hořlavých plynů na parkovištích aut a v tunelech – Část 1: Obecné funkční požadavky a metody zkoušek pro detekci a měření oxidu uhelnatého a oxidů dusíku
Katalogové číslo: 90816 Cena: 335 Kč

ČSN ISO 6183 (389230)
Hasicí zařízení – Hasicí zařízení na oxid uhličitý pro použití v objektech – Návrh a instalace
Katalogové číslo: 90480 Cena: 525 Kč

ČSN EN 1561 (420953)
Slévárenství – Litiny s lupínkovým grafitem
Katalogové číslo: 90595 Cena: 335 Kč

ČSN EN 1559-3 (421260)
Slévárenství – Technické dodací podmínky – Část 3: Doplňkové požadavky na litinové odlitky
Katalogové číslo: 90598 Cena: 220 Kč

ČSN EN 1564 (420960)
Slévárenství – Ausferitická litina s kuličkovým grafitem
Katalogové číslo: 90599 Cena: 335 Kč

ČSN EN 1172 (421511)
Měď a slitiny mědi – Plechy a pásy pro stavebnictví
Katalogové číslo: 90844 Cena: 220 Kč

ČSN EN 1370 (429721)
Slévárenství – Hodnocení stavu povrchu
Katalogové číslo: 90772 Cena: 220 Kč

ČSN EN 13145 +A1 (491410)
Železniční aplikace – Kolej – Dřevěné příčné a výhybkové pražce
Katalogové číslo: 90802 Cena: 220 Kč

ČSN EN 933-1 (721193)
Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 1: Stanovení zrnitosti – Sítový rozbor
Katalogové číslo: 90622 Cena: 220 Kč

ČSN 73 6102 ed. 2 (736102)
Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
Katalogové číslo: 90469 Cena: 945 Kč

ČSN EN ISO 9092 (800002)
Textilie – Netkané textilie – Definice
Katalogové číslo: 90631 Cena: 120 Kč

ČSN EN 13861 (833504)
Bezpečnost strojních zařízení – Návod pro aplikaci ergonomických norem při konstrukci strojních zařízení
Katalogové číslo: 90723 Cena: 420 Kč

ČSN EN ISO 26800 (833512)
Ergonomie – Obecný přístup, zásady a pojmy
Katalogové číslo: 90722 Cena: 325 Kč

ČSN EN ISO 25177 (836140)
Kvalita půdy – Popis půdy v terénu
Katalogové číslo: 90454 Cena: 335 Kč

ČSN EN 16192 (838012)
Charakterizace odpadů – Analýza výluhů
Katalogové číslo: 90744 Cena: 335 Kč

ČSN EN 15359 (838302)
Tuhá alternativní paliva – Specifikace a třídy
Katalogové číslo: 90711 Cena: 325 Kč

ČSN EN 107 (746188)
Metody zkoušení oken – Mechanická zkouška
Katalogové číslo: 90383 Cena: 325 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 129 (746485)
Metoda zkoušení dveří – Zkouška zborcení dveřního křídla
Katalogové číslo: 90384 Cena: 180 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *