Výběr nových norem [srpen 2012]

Přinášíme vám výběr z norem vydaných v srpnovém věstníku.

ČSN EN ISO 12696 (038340)
Katodická ochrana oceli v betonu
Katalogové číslo: 91062 Cena: 525 Kč

ČSN EN 60038 (330120)
Jmenovitá napětí CENELEC
Katalogové číslo: 90964 Cena: 220 Kč

ČSN EN 60865-1 ed. 2 (333040)
Zkratové proudy – Výpočet účinků – Část 1: Definice a výpočetní metody
Katalogové číslo: 91067 Cena: 420 Kč

ČSN EN 62549 (370001)
Kloubové systémy a pružné systémy pro vedení kabelů
Katalogové číslo: 90684 Cena: 420 Kč

ČSN EN 10218-1 (420418)
Ocelový drát a výrobky z drátu – Obecně – Část 1: Zkušební metody
Katalogové číslo: 90925 Cena: 220 Kč

ČSN EN 10264-1 (421072)
Ocelový drát a výrobky z drátu – Ocelové dráty na lana – Část 1: Všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 90927 Cena: 180 Kč

ČSN ETSI EN 302 774 V1.2.1 (874609)
Širokopásmové bezdrátové přístupové systémy (BWA) v kmitočtovém pásmu 3 400 MHz až 3 800 MHz – Základnové stanice – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
Katalogové číslo: 91267 Cena: 335 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 12839 ed. 2 (723049)
Betonové prefabrikáty – Prvky pro ploty
Katalogové číslo: 91010 Cena: 420 Kč

ČSN EN ISO 3382-3 (730534)
Akustika – Měření parametrů prostorové akustiky – Část 3: Otevřené kanceláře
Katalogové číslo: 91018 Cena: 220 Kč

ČSN EN 15643-3 (730901)
Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 3: Rámec pro posuzování sociálních vlastností
Katalogové číslo: 91186 Cena: 420 Kč

ČSN EN 15643-4 (730901)
Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 4: Rámec pro posuzování ekonomických vlastností
Katalogové číslo: 91187 Cena: 420 Kč

ČSN EN ISO 20345 (832501)
Osobní ochranné prostředky – Bezpečnostní obuv
Katalogové číslo: 91037 Cena: 335 Kč

ČSN EN ISO 13485 (855001)
Zdravotnické prostředky – Systémy managementu jakosti – Požadavky pro účely předpisů
Katalogové číslo: 91109 Cena: 900 Kč

ČSN EN 15898 (961509)
Ochrana kulturního dědictví – Základní obecné termíny a definice
Katalogové číslo: 91163 Cena: 325 Kč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *