ČSN 01 6910 (016910) – Úprava písemností zpracovaných textovými editory – Nové vydání

V dubnu 2007 byla vydána nová verze normy ČSN 01 6910 (třídicí znak 016910), katalogové číslo 78349.

Norma ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory stanoví pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní interpunkčních znamének, zkratek, značek a čísel, stanoví postupy při zvýrazňování a členění textů a zásady formálního uspořádání textového sloupce.

Další část normy obsahuje požadavky na psaní adres určených příjemcům v České republice i v zahraničí a podává návod pro úpravu obchodních a úředních dopisů, e-mailů a pro vypracování tabulek.

Tuto normu můžete zakoupit v naší internetové prodejně