Výběr nových norem [04/2007]

V této sérii článků vás budeme každý měsíc informovat o nejdůležitějších nově vydaných normách. Všechny tyto normy si můžete objednat v naší internetové prodejně.

ČSN ISO 80000-3 (011300)
Veličiny a jednotky – Část 3: Prostor a čas
Katalogové číslo: 78120 Cena: 480,- Kč

ČSN ISO 80000-4 (011300)
Veličiny a jednotky – Část 4: Mechanika
Katalogové číslo: 78303 Cena: 480,- Kč

ČSN 01 6910 (016910)
Úprava písemností zpracovaných textovými editory
Katalogové číslo: 78349 Cena: 640,- Kč

ČSN EN 50131-1 ed. 2 (334591)
Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 1: Systémové požadavky
Katalogové číslo: 78248 Cena: 640,- Kč

ČSN EN 335-1 (490080)
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Definice tříd použití – Část 1: Všeobecné zásady
Katalogové číslo: 78021 Cena: 330,- Kč

ČSN EN 14915 (492113)
Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva – Charakteristiky, posuzování shody a označení
Katalogové číslo: 78130 Cena: 480,- Kč

ČSN EN 13566-1 (646420)
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 1: Všeobecně
Katalogové číslo: 78317 Cena: 480,- Kč

ČSN EN 1991-1-4 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem
Katalogové číslo: 77516 Cena: 1280,- Kč

ČSN 73 0540-2 (730540)
Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky
Katalogové číslo: 77902 Cena: 720,- Kč

ČSN EN 1996-2 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva
Katalogové číslo: 77706 Cena: 560,- Kč

ČSN EN 1504-7 (732101)
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 7: Ochrana výztuže proti korozi
Katalogové číslo: 78084 Cena: 420,- Kč

ČSN EN 13200-4 (735905)
Zařízení pro diváky – Část 4: Sedadla – Charakteristiky výrobku
Katalogové číslo: 78255 Cena: 480,- Kč

ČSN EN 13200-5 (735905)
Zařízení pro diváky – Část 5: Teleskopické tribuny
Katalogové číslo: 78254 Cena: 420,- Kč

ČSN EN 13200-6 (735905)
Zařízení pro diváky – Část 6: Rozebíratelné (provizorní) tribuny
Katalogové číslo: 78251 Cena: 420,- Kč

ČSN EN 12966-1 (737033)
Svislé dopravní značení – Proměnné dopravní značky – Část 1: Norma výrobku
Katalogové číslo: 77813 Cena: 880,- Kč

ČSN EN 12966-2 (737033)
Svislé dopravní značení – Proměnné dopravní značky – Část 2: Počáteční zkoušky typu
Katalogové číslo: 77814 Cena: 330,- Kč

ČSN EN 12966-3 (737033)
Svislé dopravní značení – Proměnné dopravní značky – Část 3: Řízení výroby (u výrobce)
Katalogové číslo: 77815 Cena: 330,- Kč

ČSN EN 14509 (747725)
Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy – Prefabrikované výrobky – Specifikace
Katalogové číslo: 78065 Cena: 1130,- Kč

ČSN EN 14801 (755013)
Podmínky pro tlakovou klasifikaci výrobků potrubních systémů určených pro zásobování vodou a odvádění odpadních vod
Katalogové číslo: 78095 Cena: 480,- Kč

ČSN 75 6081 (756081)
Žumpy
Katalogové číslo: 77855 Cena: 420,- Kč

ČSN EN ISO 19458 (757801)
Jakost vod – Odběr vzorků pro mikrobiologickou analýzu
Katalogové číslo: 78258 Cena: 480,- Kč

Dále byly přejaty některé normy v anglickém originále:

ČSN EN 1993-1-4 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-4: Obecná pravidla doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli
Katalogové číslo: 77996 Cena: 640,- Kč

ČSN EN 1993-1-5 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Obecná pravidla – Boulení stěn
Katalogové číslo: 77997 Cena: 720,- Kč

ČSN EN 1993-1-11 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-11: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí s taženými prvky
Katalogové číslo: 77995 Cena: 640,- Kč

ČSN EN 1993-1-3 (731402)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-3: Obecná pravidla – Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily
Katalogové číslo: 77993 Cena: 1130,- Kč

ČSN EN 1993-2 (736205)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 2: Ocelové mosty
Katalogové číslo: 77994 Cena: 990,- Kč

ČSN EN 15154-1 (831901)
Bezpečnostní sprchy pro první pomoc – Část 1: Pevně zabudované sprchy pro laboratoře
Katalogové číslo: 77533 Cena: 330,- Kč

ČSN EN 15154-2 (831901)
Bezpečnostní sprchy pro první pomoc – Část 2: Pevně zabudovaná zařízení pro vypláchnutí očí
Katalogové číslo: 77532 Cena: 330,- Kč

ČSN P CEN/TS 14175-5 (847500)
Digestoře – Část 5: Doporučení pro instalaci a údržbu
Katalogové číslo: 77349 Cena: 330,- Kč