Výběr nových norem [05/2007]

V této sérii článků vás budeme každý měsíc informovat o nejdůležitějších nově vydaných normách. Všechny tyto normy si můžete objednat v naší internetové prodejně.

ČSN EN ISO 14731 (050330)
Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti
Katalogové číslo: 78497 Cena: 420,- Kč

ČSN EN 12792 (120001)
Větrání budov – Značky, terminologie a grafické značky
Katalogové číslo: 70963 Cena: 990,- Kč

ČSN EN 15218 (143000)
Klimatizátory vzduchu a jednotky pro chlazení kapalin s odpařovacími kondenzátory a s elektricky poháněnými kompresory pro chlazení prostoru – Termíny, definice, zkušební podmínky, zkušební metody a požadavky
Katalogové číslo: 78583 Cena: 420,- Kč

ČSN EN 14492-1 (270610)
Jeřáby – Vrátky a kladkostroje se strojním pohonem – Část 1: Vrátky se strojním pohonem
Katalogové číslo: 78403 Cena: 990,- Kč

ČSN EN 50050 ed. 2 (332034)
Elektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Elektrostatické ruční stříkací zařízení
Katalogové číslo: 78426 Cena: 420,- Kč

ČSN EN 50177 ed. 2 (332037)
Automatické elektrostatické stříkací zařízení pro nanášení hořlavých práškových nátěrových hmot
Katalogové číslo: 78428 Cena: 420,- Kč

ČSN EN 60439-5 ed. 2 (357107)
Rozváděče nn – Část 5: Zvláštní požadavky na rozváděče distribuční soustavy
Katalogové číslo: 78590 Cena: 560,- Kč

ČSN EN 61189-2 ed. 2 (359039)
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a další propojovací struktury a sestavy – Část 2: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury
Katalogové číslo: 78457 Cena: 990,- Kč

ČSN EN 61189-5 (359039)
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, propojovací struktury a sestavy – Část 5: Zkušební metody pro osazené desky s plošnými spoji
Katalogové číslo: 78495 Cena: 720,- Kč

ČSN EN 61189-6 (359039)
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, propojovací struktury a sestavy – Část 6: Zkušební metody pro materiály používané při výrobě elektronických sestav
Katalogové číslo: 78444 Cena: 640,- Kč

ČSN P ISO/TS 19036 (560625)
Mikrobiologie potravin a krmiv – Pokyny pro odhad nejistoty měření při kvantitativním stanovení
Katalogové číslo: 78385 Cena: 480,- Kč

ČSN EN 14889-1 (723434)
Vlákna do betonu – Část 1: Ocelová vlákna – Definice, specifikace a shoda
Katalogové číslo: 78507 Cena: 420,- Kč

ČSN EN 14889-2 (723434)
Vlákna do betonu – Část 2: Polymerová vlákna – Definice, specifikace a shoda
Katalogové číslo: 78508 Cena: 420,- Kč

ČSN EN 1998-2 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 2: Mosty
Katalogové číslo: 78269 Cena: 990,- Kč

ČSN EN 1998-3 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb
Katalogové číslo: 78375 Cena: 760,- Kč

ČSN EN ISO 10077-1 (730567)
Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 1: Všeobecně
Katalogové číslo: 78391 Cena: 640,- Kč

ČSN 73 0821 ed. 2 (730821)
Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí
Katalogové číslo: 78490 Cena: 420,- Kč

ČSN EN 1996-1-1 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené konstrukce
Katalogové číslo: 78018 Cena: 990,- Kč

ČSN EN 1992-2 (736208)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 2: Betonové mosty – Navrhování a konstrukční zásady
Katalogové číslo: 77901 Cena: 880,- Kč

ČSN 73 6425-1 (736425)
Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – Část 1: Navrhování zastávek
Katalogové číslo: 77564 Cena: 720,- Kč

ČSN 75 7300 (757300)
Jakost vod – Chemický a fyzikální rozbor – Všeobecná ustanovení a pokyny
Katalogové číslo: 78261 Cena: 420,- Kč

ČSN 91 0001 (910001)
Dřevěný nábytek – Technické požadavky
Katalogové číslo: 77891 Cena: 330,- Kč