Systém managementu bezpečnosti informací

V říjnu 2006 byla zrušena norma

ČSN BS 7799-2Systém managementu bezpečnosti informací – Specifikace s návodem pro použití

Nahrazena byla nově vydanou normou

ČSN ISO/IEC 27001Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy managementu bezpečnosti informací – Požadavky

Pokračování textu Systém managementu bezpečnosti informací

Strojnické tabulky

Nakladatelství Albra připravuje třetí vydání Strojnických tabulek. Kvůli problémům s tiskem budou tabulky k dispozici až po 19. říjnu. Všem zákazníkům, kteří si je již objednali, se omlouváme za zpoždění. Jakmile tabulky dostaneme, ihned je začneme rozesílat.

Třetí vydání bylo doplněno o nové normy ISO, a taktéž byly provedeny další úpravy v souladu s vývojem technické normalizace v Evropské unii i České republice.

Nový blog o technických normách

Vítejte,

tento web jsem založili kvůli vám – našim současným zákazníkům, budoucím zákazníkům (snad) nebo jen náhodným kolemjdoucím. Bude obsahovat informace o nově vycházejících technických normách, jejich změnách, námi poskytovaných službách a taktéž mnoho dalších hodnotných informací.