Výběr nových norem [09/2006]

V této sérii článků vás budeme každý měsíc informovat o nejdůležitějších nově vyšlých normách. Všechny tyto normy si můžete objednat v naší internetové prodejně.

ČSN ISO 14617-1 (013630)
Grafické značky pro schémata – Část 1: Všeobecné informace a rejstříky
Katalogové číslo: 76536 Cenová skupina: 418 (905,- Kč)

ČSN 06 0220 (060220)
Tepelné soustavy v budovách – Dynamické stavy
Katalogové číslo: 76293 Cenová skupina: 411 (370,- Kč)

ČSN 06 0310 (060310)
Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž
Katalogové číslo: 76295 Cenová skupina: 411 (370,- Kč)

ČSN 06 0320 (060320)
Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování
Katalogové číslo: 76296 Cenová skupina: 411 (370,- Kč)

ČSN 06 0830 (060830)
Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení
Katalogové číslo: 76292 Cenová skupina: 411 (370,- Kč)

ČSN CLC/TS 60034-25 (350000)
Točivé elektrické stroje – Část 25: Návod pro navrhování a vlastnosti asynchronních motorů nakrátko navržených speciálně pro napájení z měničů
Katalogové číslo: 76542 Cenová skupina: 415 (660,- Kč)

ČSN EN 50310 ed. 2 (369072)
Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační technologie
Katalogové číslo: 76598 Cenová skupina: 412 (430,- Kč)

ČSN EN 334 (386445)
Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 100 barů včetně
Katalogové číslo: 76421 Cenová skupina: 417 (780,- Kč)

ČSN EN 1997-1 (731000)
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla
Katalogové číslo: 76531 Cenová skupina: 419 (999,- Kč)

ČSN EN 14679 (731075)
Provádění speciálních geotechnických prací – Hloubkové zlepšování zemin
Katalogové číslo: 76587 Cenová skupina: 415 (660,- Kč)

ČSN EN 1993-1-9 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-9: Únava
Katalogové číslo: 76043 Cenová skupina: 414 (590,- Kč)

ČSN EN ISO 16106 (770135)
Obaly – Přepravní balení pro nebezpečné věci – Obaly na nebezpečné věci, středněobjemové obaly (IBC) a velké obaly – Směrnice pro použití ISO 9001
Katalogové číslo: 76637 Cenová skupina: 412 (430,- Kč)

ČSN 75 2310 (752310)
Sypané hráze
Katalogové číslo: 75329 Cenová skupina: 414 (590,- Kč)

ČSN 73 6060 (736060)
Čerpací stanice pohonných hmot
Katalogové číslo: 74156 Cenová skupina: 411 (370,- Kč)

Tyto normy si můžete objednat v naší internetové prodejně nebo pomocí objednávkového formuláře.

Komentáře nejsou povoleny.