Připravované stavební normy [12/2006]

Pro vydání v lednu 2007 jsou připraveny následující stavební normy:

ČSN EN 480-2 (72 2325)
Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Zkušební metody – Část 2: Stanovení doby tuhnutí
Katalogové číslo: 77738

ČSN EN 1991-1-7 (73 0035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-7: Obecná zatížení – Mimořádná zatížení (norma bude vydána v anglickém jazyce)
Katalogové číslo: 77269

ČSN 73 1380 (73 1380)
Zkoušení odolnosti betonu proti zmrazování a rozmrazování – Porušení vnitřní struktury
Katalogové číslo: 77740

ČSN EN 14964 (74 7718)
Pevné podklady pro skládané střešní krytiny – Definice a charakteristiky
Katalogové číslo: 77514

Dále je plánováno vydání Národní přílohy k ČSN EN 1993-1-9.

Tyto normy si můžete objednat v naší internetové prodejně nebo pomocí objednávkového formuláře.