Výběr nových norem [10/2008]

V tomto článku přinášíme výběr z norem vydaných v říjnu 2008. Normy si můžete objednat v naší

ČSN ISO 22727 (018020)
Grafické značky – Tvorba a navrhování veřejných informačních značek – Požadavky
Katalogové číslo: 81904 Cena: 560,- Kč

ČSN EN 1113 (137195)
Zdravotnětechnické armatury – Sprchové hadice pro zdravotnětechnické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a typu 2 – Všeobecné technické požadavky
Katalogové číslo: 82017 Cena: 415,- Kč

ČSN EN 1112 (137197)
Zdravotnětechnické armatury – Sprchy pro zdravotnětechnické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a typu 2 – Všeobecné technické požadavky
Katalogové číslo: 82018 Cena: 415,- Kč

ČSN EN 378-1 (140647)
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby
Katalogové číslo: 82100 Cena: 725,- Kč

ČSN EN 378-2 (140647)
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace
Katalogové číslo: 82099 Cena: 760,- Kč

ČSN EN 378-3 (140647)
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 3: Instalační místo a ochrana osob
Katalogové číslo: 82101 Cena: 415,- Kč

ČSN EN 378-4 (140647)
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace
Katalogové číslo: 82102 Cena: 485,- Kč

ČSN EN 50438 (330127)
Požadavky na paralelní připojení mikrogenerátorů s veřejnými distribučními sítěmi nízkého napětí
Katalogové číslo: 81975 Cena: 725,- Kč

ČSN EN 61138 ed. 2 (347506)
Kabely pro přenosné uzemňovací a zkratovací soupravy
Katalogové číslo: 81732 Cena: 485,- Kč

ČSN EN 1127-2 +A1 (389622)
Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly
Katalogové číslo: 82043 Cena: 635,- Kč

ČSN EN 10084 (420925)
Oceli k cementování – Technické dodací podmínky
Katalogové číslo: 81984 Cena: 635,- Kč

ČSN EN 10111 (421096)
Plechy a pásy z nízkouhlíkových (hlubokotažných) ocelí kontinuálně válcované za tepla k tváření za studena – Technické dodací podmínky
Katalogové číslo: 82045 Cena: 415,- Kč

ČSN EN 1993-4-3 (731443)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 4-3: Potrubí
Katalogové číslo: 81758 Cena: 635,- Kč

ČSN 73 6100-1 (736100)
Názvosloví pozemních komunikací – Část 1: Základní názvosloví
Katalogové číslo: 81267 Cena: 885,- Kč

ČSN 73 6100-2 (736100)
Názvosloví pozemních komunikací – Část 2: Projektování pozemních komunikací
Katalogové číslo: 81697 Cena: 635,- Kč

ČSN 73 6201 (736201)
Projektování mostních objektů
Katalogové číslo: 81713 Cena: 985,- Kč

ČSN 73 6360-1 (736360)
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 1: Projektování
Katalogové číslo: 81981 Cena: 725,- Kč

ČSN EN 12899-1 (737030)
Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky
Katalogové číslo: 81704 Cena: 725,- Kč

ČSN 75 0161 (750161)
Vodní hospodářství – Terminologie v inženýrství odpadních vod
Katalogové číslo: 81756 Cena: 885,- Kč

ČSN EN 752 (756110)
Odvodňovací systémy vně budov
Katalogové číslo: 81503 Cena: 985,- Kč

ČSN EN 14677 (833282)
Bezpečnost strojních zařízení – Sekundární metalurgie – Stroje a zařízení na zpracování roztavené oceli
Katalogové číslo: 82041 Cena: 725,- Kč

ČSN EN 13172 (727211)
Tepelně izolační výrobky – Hodnocení shody
Katalogové číslo: 81851 Cena: 560,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.