Pozvánka na seminář – Revize ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 1: Projektování

Seminář „Revize ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 1: Projektování“ se bude konat 30. září od 9:00 v sále List na Biskupském dvoře 5 v Praze.

Cílem semináře je podat odborné veřejnosti informace o novelizované normě ČSN 73 6360-1 a souvisejících evropských normách. Obsahem výkladu budou důvody a důsledky novelizace dotčené normy a výklad hlavních změn. Dále budou uvedeny základní informace z oblasti vydaných evropských norem týkajících se dané problematiky. V průběhu semináře bude možno diskutovat se zpracovateli normy o konkrétních změnách normy. Seminář je určen všem, kteří se podílí na projektování geometrické polohy koleje, všem tyto projekty schvalujícím, jakož i odborníkům škol a jiných institucí.

Program semináře a přihlášku naleznete v přiloženém PDF souboru (formát Adobe PDF; 1.4 MB)