Výběr nových norem [08/2008]

V tomto článku přinášíme výběr z norem vydaných v srpnu 2008. Normy si můžete objednat v naší internetové prodejně.

ČSN EN 60974-3 ed. 2 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování – Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku
Katalogové číslo: 81709 Cena: 415,- Kč

ČSN EN 60974-10 ed. 2 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování – Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
Katalogové číslo: 81711 Cena: 485,- Kč

ČSN EN 12151 (278502)
Stroje a provozy pro přípravu betonu a malty – Požadavky na bezpečnost
Katalogové číslo: 81528 Cena: 760,- Kč

ČSN EN ISO 24598 (055803)
Svařovací materiály – Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování žáropevných ocelí pod tavidlem – Klasifikace
Katalogové číslo: 81600 Cena: 485,- Kč

ČSN EN 60085 ed. 2 (330250)
Elektrická izolace – Tepelné hodnocení a značení
Katalogové číslo: 81628 Cena: 485,- Kč

ČSN EN 12193 (360454)
Světlo a osvětlení – Osvětlení sportovišť
Katalogové číslo: 81700 Cena: 560,- Kč

ČSN EN 62353 (364893)
Zdravotnické elektrické přístroje – Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů
Katalogové číslo: 81153 Cena: 635,- Kč

ČSN EN 50173-3 (367253)
Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 3: Průmyslové prostory
Katalogové číslo: 81502 Cena: 560,- Kč

ČSN EN 15274 (668591)
Konstrukční lepidla pro všeobecné použití – Požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 81472 Cena: 415,- Kč

ČSN EN 13242 +A1 (721504)
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
Katalogové číslo: 81571 Cena: 635,- Kč

ČSN EN 934-1 (722326)
Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Část 1: Společné požadavky
Katalogové číslo: 81723 Cena: 335,- Kč

ČSN EN 14566 (723616)
Mechanické upevňovací prostředky pro systémy ze sádrokartonových desek – Definice, požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 81453 Cena: 485,- Kč

ČSN EN 1912 +A2 (731713)
Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti – Přiřazení vizuálních tříd jakosti a dřevin
Katalogové číslo: 81535 Cena: 415,- Kč

ČSN EN 443 (832144)
Přilby pro hašení ve stavbách a dalších prostorech
Katalogové číslo: 81451 Cena: 635,- Kč

ČSN EN 659 +A1 (832366)
Ochranné rukavice pro hasiče
Katalogové číslo: 81521 Cena: 335,- Kč

ČSN EN 12254 +A2 (832491)
Clonící zařízení pro pracovní místa s laserovými zařízeními – Bezpečnostní požadavky a zkoušení
Katalogové číslo: 81522 Cena: 415,- Kč

ČSN EN 716-1 (910606)
Nábytek – Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití – Část 1: Bezpečnostní požadavky
Katalogové číslo: 81597 Cena: 335,- Kč