Pozvánka na seminář – Revize ČSN 73 4201:2008 – Komíny a kouřovody

Seminář „Revize ČSN 73 4201:2008 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv“ se bude konat 20. března od 9 hodin v sále List na Biskupském dvoře 5 v Praze.

Cílem semináře je podat odborné veřejnosti informace o současném stavu evropských komínových norem, ale hlavně podat výklad k nově vydané revidované ČSN 73 4201, která byla přepracována s ohledem na nově vydané technické normy zavedené do soustavy ČSN. Norma platí pro navrhování a provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv v budovách – neplatí tedy pro volně stojící komíny. Platí i pro komíny podtlakové, přetlakové i vysokopřetlakové. Stanovení způsob navrhování společných komínů pro jedno i více podlaží, ale také pro odvod spalin fasádní stěnou do volného ovzduší. Určuje způsob kontroly spalinových cest. Seminář má umožnit účastníkům pohovořit si o problematice odvodu spalin jak při návrhu, tak při provádění spalinových cest ale i s praktickými příklady současné problematiky komínových závad vedoucích k požárům budov nebo otravám oxidem uhelnatým.

Program semináře a přihlášku naleznete v přiloženém PDF souboru (formát Adobe PDF; 1.4 MB)