Komentář k ČSN 73 6110

– **Katalogové číslo:** 91585
– **Cena:** 509,- Kč
– **Datum vydání:** listopad 2007
– **Počet stran:** 28
– **Formát:** A4

Komentář k ČSN 73 6110 můžete zakoupit v naší internetové prodejně.

Komentář k ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací rozšiřuje vybraná ustanovení normy o doplňující informace, které jsou zaměřeny na praktickou aplikaci¨v různých situacích navrhování místních komunikací. Komentář dále zdůrazňuje obecné prvky bezpečnosti, prvky ochrany chodců, preferenci veřejné hromadné dopravy, zklidňování dopravy a klade důraz na omezení dominance automobilové dopravy. Také rozvíjí ducha normy ve snaze o využití jednotlivých ustanovení normy k tvorbě přívětivého veřejného uličního prostoru, docílení smysluplné a účelné jednoty mezi principy a řešeními dopravně inženýrskými a urbanistickými.

Komentář k ČSN 73 6110 .<>

Snahou komentáře je také upozornit na ty principy a články normy, které omezují prostorové nároky automobilové dopravy, a to s cílenými důsledky na zklidňování dopravy. Komentář nenahrazuje normu, text normy se neopakuje, komentář se na něj odvolává a dále jej rozvádí.

Součástí Komentáře je i CD s fotografickou dokumentací ke komentáři.