Výběr nových norem [září 2015]

ČSN EN 61082-1 ed. 3 (013780)
Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice – Část 1: Pravidla
Katalogové číslo: 98230 Cena: 770 Kč

ČSN EN 13953 (078463)
Zařízení a příslušenství na LPG – Pojistné ventily pro znovuplnitelné lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG)
Katalogové číslo: 98168 Cena: 340 Kč

ČSN EN 14912 (078492)
Zařízení a příslušenství na LPG – Kontrola a údržba ventilů lahví na LPG při periodické kontrole lahví
Katalogové číslo: 98448 Cena: 190 Kč

ČSN EN ISO 4064-1 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu – Část 1: Metrologické a technické požadavky
Katalogové číslo: 97561 Cena: 440 Kč

ČSN EN ISO 4064-5 (257811)
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu – Část 5: Požadavky na instalaci
Katalogové číslo: 97566 Cena: 230 Kč

ČSN EN 60092-507 ed. 2 (326611)
Elektrická instalace na plavidlech – Část 507: Malá plavidla
Katalogové číslo: 98271 Cena: 570 Kč

ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry – Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné atmosféry s hořlavým prachem
Katalogové číslo: 98319 Cena: 350 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN CLC/TS 50576 (347113)
Elektrické kabely – Rozšířená aplikace výsledků zkoušek reakce na oheň
Katalogové číslo: 97547 Cena: 230 Kč

ČSN EN 61439-5 ed. 2 (357107)
Rozváděče nízkého napětí – Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě
Katalogové číslo: 98007 Cena: 350 Kč

ČSN EN 60810 ed. 3 (360181)
Světelné zdroje pro silniční vozidla – Požadavky na provedení
Katalogové číslo: 98306 Cena: 590 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 62776 (360701)
Dvoupaticové LED světelné zdroje konstruované jako náhrada zářivek – Požadavky na bezpečnost
Katalogové číslo: 98458 Cena: 440 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 50615 (361050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Zvláštní požadavky na zařízení pro prevenci a potlačení požáru u elektrických varných desek (varných povrchů)
Katalogové číslo: 98451 Cena: 230 Kč

ČSN EN 15755-1 (701095)
Sklo ve stavebnictví – Sklo se samolepicí polymerovou fólií – Část 1: Definice a požadavky
Katalogové číslo: 98225 Cena: 340 Kč

ČSN EN 12326-1 ed. 2 (721891)
Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady – Část 1: Specifikace pro břidlici a karbonátovou břidlici
Katalogové číslo: 98047 Cena: 440 Kč

ČSN 74 6101 (746101)
Dřevěná okna – Základní ustanovení
Katalogové číslo: 95864 Cena: 340 Kč

ČSN EN ISO 9999 (841001)
Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením – Klasifikace a terminologie
Katalogové číslo: 97035 Cena: 770 Kč

ČSN EN 1253-1 (136366)
Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 1: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru nejméně 50 mm
Katalogové číslo: 97772 Cena: 350 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 1253-2 (136366)
Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky
Katalogové číslo: 97773 Cena: 440 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 9110 (310414)
Systémy managementu kvality – Požadavky pro organizace letecké údržby
Katalogové číslo: 97736 Cena: 440 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 16601-10 (310501)
Management kosmického projektu – Plánování a realizace projektu
Katalogové číslo: 97740 Cena: 550 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN P CEN/TS 54-32 (342710)
Elektrická požární signalizace – Část 32: Projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržba hlasových výstražných systémů
Katalogové číslo: 98236 Cena: 590 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 60065 ed. 2 (367000)
Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje – Požadavky na bezpečnost
Katalogové číslo: 98327 Cena: 1150 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 16627 (730904)
Udržitelnost staveb – Posuzování ekonomických vlastností budov – Výpočtové metody
Katalogové číslo: 98170 Cena: 570 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 14471 +A1 (734215)
Komíny – Systémové komíny s plastovými vložkami – Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 97688 Cena: 770 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *