Výběr nových norem [červenec 2015]

ČSN EN ISO 17450-2 (014103)
Geometrické specifikace produktu (GPS) – Obecné pojmy – Část 2: Základní zásady, specifikace, operátory a nejistoty
Katalogové číslo: 97625 Cena: 340 Kč

ČSN ISO 21771 (014630)
Ozubená kola – Čelní kola a soukolí s evolventním ozubením – Pojmy a geometrie
Katalogové číslo: 97040 Cena: 770 Kč

ČSN ISO 1328-1 (014682)
Čelní ozubená kola – Soustava přesnosti ISO – Část 1: Definice a mezní úchylky vztažené na stejnolehlé boky zubů ozubeného kola
Katalogové číslo: 97044 Cena: 570 Kč

ČSN ISO 20807 (015004)
Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace pracovníků pro omezené použití nedestruktivního zkoušení
Katalogové číslo: 97997 Cena: 350 Kč

ČSN EN ISO 10664 (021045)
Vnitřní hexalobulár pro šrouby
Katalogové číslo: 97626 Cena: 190 Kč

ČSN EN 442-1 ed. 2 (061100)
Otopná tělesa – Část 1: Technické specifikace a požadavky
Katalogové číslo: 97818 Cena: 350 Kč

ČSN EN 442-2 (061100)
Otopná tělesa – Část 2: Zkoušky a jejich vyhodnocování
Katalogové číslo: 97820 Cena: 590 Kč

ČSN EN 16430-1 (061170)
Ventilátorem vybavená otopná tělesa, konvektory a zapuštěné konvektory – Část 1: Technické specifikace a požadavky
Katalogové číslo: 97821 Cena: 230 Kč

ČSN EN 14140 (078442)
Zařízení a příslušenství na LPG – Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) – Alternativní návrh a konstrukce
Katalogové číslo: 97853 Cena: 550 Kč

ČSN ISO 242 (220808)
Tvrdokovové břitové destičky pájené na soustružnické nástroje
Katalogové číslo: 97633 Cena: 190 Kč

ČSN ISO 883 (220912)
Vyměnitelné břitové destičky tvrdokovové (karbidové) se zaoblenou špičkou, bez upínacího otvoru – Rozměry
Katalogové číslo: 97632 Cena: 230 Kč

ČSN EN 1915-4 +A1 (319322)
Pozemní zařízení pro letadla – Všeobecné požadavky – Část 4: Metody měření a snížení hluku
Katalogové číslo: 97850 Cena: 340 Kč

ČSN IEC 60092-350 (326611)
Elektrická instalace na plavidlech – Část 350: Obecné konstrukční požadavky a zkušební metody napájecích, ovládacích a přístrojových kabelů pro lodní a pobřežní použití
Katalogové číslo: 97579 Cena: 550 Kč

ČSN EN 60079-26 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry – Část 26: Zařízení s úrovní ochrany (EPL) Ga
Katalogové číslo: 97782 Cena: 230 Kč

ČSN EN 62035 ed. 2 (360220)
Výbojové světelné zdroje (kromě zářivek) – Požadavky na bezpečnost
Katalogové číslo: 97676 Cena: 550 Kč

ČSN EN 1838 (360453)
Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení
Katalogové číslo: 95887 Cena: 230 Kč

ČSN EN 60335-2-103 ed. 2 (361050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken
Katalogové číslo: 97665 Cena: 550 Kč

ČSN EN 60086-4 ed. 3 (364110)
Primární baterie – Část 4: Bezpečnost lithiových baterií
Katalogové číslo: 97660 Cena: 440 Kč

ČSN EN 15752-1 (701090)
Sklo ve stavebnictví – Samolepicí polymerová fólie – Část 1: Definice a požadavky
Katalogové číslo: 97572 Cena: 350 Kč

ČSN ISO 13611 (761502)
Tlumočnické služby – Směrnice pro komunitní tlumočení
Katalogové číslo: 97922 Cena: 340 Kč

ČSN EN 14159 (804442)
Textilní podlahové krytiny – Tolerance (lineárních) rozměrů kusových koberců, běhounů, kobercových dlaždic a koberců pro celoplošné pokrytí a tolerance střídy vzoru – Požadavky
Katalogové číslo: 97790 Cena: 230 Kč

ČSN EN 16471 (832146)
Přilby pro hasiče – Přilby pro likvidaci požárů v otevřeném terénu
Katalogové číslo: 97965 Cena: 230 Kč

ČSN EN 1466 (943410)
Výrobky pro péči o dítě – Přenosná lůžka a nosné konstrukce – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 97784 Cena: 350 Kč

ČSN EN 12645 (257013)
Měřidla tlaku v pneumatikách – Přístroje pro kontrolu tlaku a/nebo huštění pneumatik motorových vozidel – Metrologie, požadavky a zkoušení
Katalogové číslo: 97003 Cena: 440 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 54-26 (342710)
Elektrická požární signalizace – Část 26: Hlásiče oxidu uhelnatého – Bodové hlásiče
Katalogové číslo: 97554 Cena: 590 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 54-27 (342710)
Elektrická požární signalizace – Část 27: Hlásiče kouře pro potrubí
Katalogové číslo: 97549 Cena: 590 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 54-29 (342710)
Elektrická požární signalizace – Část 29: Multisenzorové hlásiče požáru – Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových a teplotních senzorů
Katalogové číslo: 97555 Cena: 770 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 61439-5 ed. 2 (357107)
Rozváděče nízkého napětí – Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě
Katalogové číslo: 97754 Cena: 440 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *