Pozvánka na seminář – Elektrická a neelektrická zařízení a ochranné systémy pro prostory s nebezpečím výbuchu

Dovolujeme si vás pozvat na seminář organizovaný Českým normalizačním institutem, jehož tématem budou elektrická a neelektrická zařízení a ochranné systémy pro prostory s nebezpečím výbuchu. Tento seminář je určen pro konstruktéry zařízení a ochranných systémů pro prostory s nebezpečím výbuchu, uživatele, revizní a bezpečnostní techniky a pracovníky odpovědné za provozy, ve kterých je stanoveno nebezpečí výbuchu hořlavých par, plynů, mlhy a prachů a má za cíl seznámit účastníky s novými požadavky norem v této oblasti a poskytnout informace pro provozy pro hodnocení jejich bezpečnosti v souvislosti s plněním povinnosti podle nařízení vlády č. 406/2004 Sb.

Seminář se bude konat 7. listopadu 2007 od 09:30 v sále List na Biskupském dvoře č. 5, Praha 1.

Ke stažení nabízíme pozvánku vč. přihlášky (1,4 MB, formát Adobe PDF).